Magazin 15.05.2020.

Do 25. maja predaja projekata za oblast kulture i akcije udruženja građana

ČITANJE: 2 minute

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku obavještava javnost da je rok za dostavljanje prijedloga projekata po osnovu dva javna  poziva, koja su bila prolongirana zbog aktuelne epidemiološke situacije, do ponedjeljka 25. maja.

-Riječ je o javnim pozivima za sufinansiranje projekata iz oblasti kulutrnog i umjetničkog stvaralaštva za 2020. godine i za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz gradskog budžeta – rekao je Neven Stanić, načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Na javni poziv iz kulture, mogu se prijaviti udruženja iz oblasti kulture, sa sjedištem ili organizacionom jedinicom na području grada, ustanove koja obavljaju djelatnost iz oblasti kulture i djeluju na području Banje Luke, a čiji je osnivač Vlada RS i pravna lica čija je osnovna djelatnost filmska produkcija, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada i čiji su osnivači državljani Republike Srpske, sa stalnim mjestom boravka na području Banje Luke.

-Na javni konkurs ne mogu se prijaviti ustanove kulture čiji je osnivač Grad Banja Luka – podjstrio je Stanić.

Visina sredstava koja se mogu dodjeliti po jednom projektu iznosi do 15.000 KM, a jedan subjekt u kulturi, koji konkuriše, može prijaviti najviše dva projekta.

Konkurs možete pogledati ovdje.

Kada je riječ o javnom pozivu za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz gradskog budžeta, mogu se prijaviti udruženja građana, registrovana u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banjaluka.

Poziv se odnosi na sljedeće oblasti: obezbjeđivanje uslova u zajednici za samostalan život osoba sa invaliditetom; programi podrške osobama treće životne dobi  za samostalniji i kvalitetniji život u prirodnom  okruženju; prevencija demencije kod osoba treće životne dobi i programi međugeneracijske solidarnosti; razvojni programi  za djecu i porodicu u mjesnim zajednicama, s ciljem prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja; razvojni programi namjenjeni zdravim životnim stilovima na području emocionalnog razvoja djece predškolskog uzrasta i razvojni programi iz oblasti nenasilne komunikacije i asertivnog ponašanja djece školskog uzrasta.

Projekte treba realizovati na području grada do kraja ove godine, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznose od 3.000 do 25.000 KM. Udruženje može prijaviti samo jedan projekat na javni poziv.

Kompletan javni poziv možete preuzeti ovdje.