Vijesti 18.05.2021.

Do četvrtka prijava projekata iz oblasti kulture

ČITANJE: 1 minuta

Do četvrtka, 20. maja, otvoren je konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2021. godinu.

Za projekte koje će Grad podržati putem ovog poziva predviđeno je ukupno 113.000 KM, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektu iznose do 15.000 KM. Jedan subjekt koji konkuriše, može prijaviti maksimalno dva projekta.

Kada je riječ o projektima, moguće je prijaviti one iz oblasti umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije za 2021. godinu, kojima se podstiče:

  • savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije iz djelatnosti koje su utvrđene Zakonom o kulturi, amatersko kulturno i umjetničko stvaralaštvo,
  • sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblastima kulture,
  • dječije stvaralaštvo, stvaralaštvo za djecu i mlade u oblasti savremenog umjetničkog stvaralaštva, produkcije, kreativnih industrija i podsticanje mladih talenata,
  • kulturni i kreativni rad osoba sa invaliditetom i dostupnost svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom,
  • decentralizacija kulture.

U skladu sa Strategijom razvoja kulture grada Banje Luke 2018-2028, projekti koji se budu odnosili na: savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije, te sprovođenje i unapređivanje edukacije u oblastima kulture, kao i decentralizacija kulture smatraće se prioritetnim u odnosu na ostale projekte.

Prijave na javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku, putem prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, broj 14.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom zainteresovani mogu dobiti putem telefona broj: 051/244-444 lokal 758, ili direktno u kancelariji broj 26.

Javni konkurs i potrebna dokumentacija objavljeni su na sajtu Grada – OVDJE.

(E.M)