Politika 18.11.2016.

Do kraja godine pet zasjedanja Skupštine Grada

ČITANJE: 2 minute

Formiranje vlasti, promjene u odjeljenjima i odsjecima, novi poslovnik, usvajanje budžeta, reorganizacija ustanova i preduzeća, samo su neke od tema koje će se naći pred novim odbornicima, koji će do kraja godine imati minimalno četiri, a najvjerovatnije i pet zasjedanja.

Potvrdio je ovo Budimir Balaban, dosadašnji predsjednik Skupštine grada, koji će najvjerovatnije i ubuduće obavljati ovu dužnost.

Na prvoj sjednici Skupštine, koja će biti održana 23. novembra, prvo će biti imenovane verifikaciona komisija i komisija za izbor i imenovanja, a obje su potrebne da bi se mogla konstituisati Skupština i da bi bili verifikovani odbornici.

Plan je da budu imenovane i komisija za pravna pitanja i komisija za finansije, koje su neophodne da bi se razmatrao nacrt budžeta za 2017. godinu. Tim zasjedanjem planirani su konstituisanje novog saziva Skupštine, izbor predsjednika i potpredsjednika, kao i zamjenika gradonačelnika. Biće formirana i radna tijela za donošenje skupštinskog poslovnika i davanje mišljenja o nacrtu budžeta za 2017. godinu.

“Na prvoj sjednici Skupštine bi bili imenovani vršilac dužnosti sekretara Skupštine i načelnika odjeljenja i potpredsjednik Skupštine”, istakao je Balaban.

Dodao je da je drugo zasjedanje 30. novembra i da će tada biti usvojen novi poslovnik Skupštine, ali i nacrt budžeta, a na dnevnom redu bi bile i liste stručnjaka koji su potrebni za konkurse i odbornika za vjenčanja.

“Novi odbornici će se sastati i 5. decembra, kada će odlučivati o formiranju preostalih radnih tijela. Četvrto zasjedanje je planirano za 26. decembar, kada će se na dnevnom redu naći usvajanje budžeta, kojim će u obzir biti uzete sve izmjene kada su u pitanju odjeljenja, preduzeća i ustanove, odnosno sve promjene koje bi trebalo da nastupe od 1. januara 2017.”, ističe Balaban.

Do kraja godine će odbornici morati donijeti i odluke o budžetu, o vrijednosti boda za komunalnu naknadu, o stopi poreza na nepokretnosti, ali i o programu zajedničke komunalne potrošnje, programu o uređenju zemljišta, programu za sport, kulturu i drugim.

Kako je rekao Balaban, postoji mogućnost da bude održana još jedna sjednica između 5. i 26. decembra, na kojoj bi se bavili izmjenom osnivačkih akata preduzeća u kojima će, kao što je najavio gradonačelnik Igor Radojičić, doći do određene reorganizacije. Cilj je da se novi budžet pravi i na osnovu izmjena koje ta preduzeća i ustanove dožive.

(nezavisne.com)