Biznis 12.12.2015.

Dobit MKO u BiH sektora skoro 18 miliona KM

ČITANJE: 4 minute
mko
Mikrokreditne organizacije (MKO) u BiH su u prva tri kvartala ove godine poslovale pozitivno i ostvarile dobit od gotovo 18 miliona maraka, pokazuju podaci entitetskih agencija za bankarstvo.

Prema tim podacima, u BiH je u ovoj godini poslovalo 19 mikrokreditnih organizacija, od čega pet mikrokreditnih društava (MKD) i 14 mikrokreditnih fondacija (MKF). Iz Agencije za bankarstvo RS kazali su da je u prva tri kvartala ove godine u mikrokreditnom sektoru RS poslovalo sedam MKO, tako da su dozvolu za rad imala četiri mikrokreditna društva i tri mikrokreditne fondacije.

– MKO u RS sa stanjem na dan 30. septembra ove godine ostvarile su neto pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5,4 miliona maraka. Bilansni nivo MKO iznosi ukupno 204,4 miliona KM i veći je za 10 miliona KM, ili pet odsto u odnosu na stanje 31. decembra prošle godine – naveli su iz ove agencije i dodali da u strukturi aktive MKO novčana sredstva iznose 8,6 miliona KM ili četiri odsto sa stopom rasta od 26 odsto u odnosu na kraj prethodne godine. Ističu da ukupni kapital MKO iznosi 75,1 milion KM sa stopom rasta od osam odsto u odnosu na 2014. godinu. Kapital MKD iznosi 74,3 miliona KM ili 99 odsto ukupnog kapitala MKO i bilježi rast od 5,7 miliona KM ili rast po stopi od osam odsto (rast neraspoređene dobiti, zakonskih rezervi i osnivački kapital novog MKD), dok je kapital MKF na približno istom nivou kao i sa krajem prethodne godine i iznosi 0,8 miliona KM i čini jedan odsto ukupnog kapitala MKO sektora.

Iz Agencije za bankarstvo RS ističu i da krediti MKO iznose 157,2 miliona KM ili 77 odsto ukupne bilansne aktive sa stopom rasta od dva odsto u odnosu na kraj 2014. godine. Kada je u pitanju FBiH, iz tamošnje Agencije za bankarstvo kazali su da je u tri kvartala ove godine u FBiH dozvolu za rad Agencije imalo 12 MKO, od toga 11 MKF i jedno MKD. Naglasili su da je na nivou sektora u FBiH ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 12,4 miliona maraka, što je za 27 miliona maraka više u odnosu na isti period prethodne godine i što pokazuje pozitivan pomak na nivou sektora, koji je u istom periodu prošle godine zabilježio gubitak.

– Bilansna suma MKO u FBiH u prva tri kvartala ove godine iznosila je 411,3 miliona KM, od čega se na MKF odnosio 395,1 milion KM, ili 96,1 odsto, a na MKD 16,2 miliona KM, ili 3,9 odsto – rekli su iz ove agencije i dodali da je bilansna suma na kraju trećeg kvartala 2015. godine bila manja za 41,1 milion KM, ili devet odsto u odnosu na stanje sa kraja prošle godine.

Prema njihovim riječima, ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, iznosili su 351,2 miliona KM i čine 85 odsto ukupne aktive MKO, te su manji za osam odsto u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sektoru FBiH iznosile su 25,16 odsto i bilježe značajno smanjenje u odnosu na prethodne godine. Iz ove agencije ističu da je ukupni kapital MKO u prvih devet mjeseci ove godine iznosio 192,1 milion maraka ili 47 odsto ukupne pasive MKO koji je veći za 31 milion KM ili 19 odsto u odnosu na kraj prethodne godine. Od tog iznosa kapital MKF iznosio je 189,4 miliona KM, ili 98,6 odsto, a kapital jednog MKD 2,7 miliona KM, ili 1,4 odsto.

Marko Đogo, predsjednik Sekcije za bankarstvo u Udruženju ekonomista RS – SWOT, rekao je da je mikrokreditni sektor specifičnost BiH, jer u Srbiji tek treba da budu osnovane neke MKO, a u Hrvatskoj ih ima veoma malo. Kazao je da su MKO u BiH nastale kao posljedice napora međunarodne zajednice da se pomogne povratak, na način da se kroz njih plasiraju sredstva povratnicima, koji ta sredstva ne bi mogli dobiti preko banaka jer su nezaposleni.

– Rast plasiranja finansijskih sredstava licima s najnižim kreditnim bonitetom je značajan indikator privrednog oporavka. Kada budem vidio da MKO sektor tri godine posluje pozitivno, onda ću da tvrdim da je ova država izašla iz recesije i da onda imamo pozitivna privredna kretanja. Dok to ne vidim, sve to mogu biti promjenjivi trendovi – rekao je Đogo.

Brojke:

615,7 miliona KM iznosio bilansni nivo MKO sektora u BiH

267,2 miliona maraka ukupni kapital ovog sektora u BiH

(NN)