Vijesti 31.03.2019.

DODIJELJENE AKREDITACIJE Pogledajte koja sve udruženja će pratiti rad skupštinskih tijela

ČITANJE: 2 minute

Komisija za provođenje postupka za dodjelu akreditacije zainteresovanim subjektima za učešće u radu radnih tijela Skupštine Grada, odredila je subjekte koji će tokom ove godine moći da prate rad određenih skupštinskih komisija.

Zainteresovani za učešće u radnim tijelima, koji su ispunili uslove javnog poziva po radnim tijelima Skupštine Grada, su sljedeći:

1) Komisija za budžet i finansije:
– Područna privredna komora Banjaluka,
– Udruženje porodica sa četvoro i više djece Grada Banjaluka,
– Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih
lica Banja Luka, i Boračka organizacija Grada.

2) Komisija za mjesne zajednice, nazive ulica i trgova:
– Helsinški parlament građana Banjaluka.

3) Komisija za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja:
– Centar za životnu srediinu i
– Helsinški parlament građana Banjaluka.

4) Komisija za privredu i razvoj:
– Područna privredna komora Banjaluka,
– Centar za afirmaciju i razvoj, i
– Udruženje porodica sa četvoro i više djece Grada Banjaluka.

5) Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog
nasljeđa:
– Centar za životnu srediinu i
– Helsinški parlament građana Banjaluka6) Komisija za invalidsko-boračku zaštitu:
– Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih
lica Banjaluka i
– Boračka organizacija Grada.

7) Odbor za zdravstvo, školstvo i socijalnu politiku:
– Udruženje porodica sa četvoro i više djece Grada Banjaluka i
Centar za teledermatologiju i dermatokozmetologiju.
8) Odbor za saradnju sa vjerskim organizacijama, nevladinim organizacijama,
nacionalnim manjinama, drugim udruženjima građana i za ravnopravnost polova:
– Centar za životnu srediinu
– Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih
lica Banja Luka, i

7) Odbor za zdravstvo, školstvo i socijalnu politiku:
– Udruženje porodica sa četvoro i više djece Grada Banjaluka i Centar za teledermatologiju i dermatokozmetologiju.

8) Odbor za saradnju sa vjerskim organizacijama, nevladinim organizacijama,
nacionalnim manjinama, drugim udruženjima građana i za ravnopravnost polova:
– Centar za životnu srediinu
– Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih
lica Banjaluka, i
– Boračka organizacija Grada.

9) Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju:
– Područna privredna komora Banjaluka i
– Centar za afirmaciju i razvoj.

10) Savjet za mlade i sport:
– Centar za afirmaciju i razvoj.

(Srpskainfo)