Vijesti 30.10.2017.

Dom zdravlja Banjaluka: Počela besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa

ČITANJE: 1 minuta

U ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka počela je besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ove godine Ustanova je od Instituta za javno zdravstvo RS dobila 2.000 besplatnih doza vakcina.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sljedeće kategorije stanovništva:

– pacijenti na hemodijalizi,

– pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin ovisni,

– pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno pacijenti sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je rađen bajpas, pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim pacemakerom,

– pacijenti koji su završili hemioterapiju,

– pacijenti oboljeli od reumatske groznice, cistične fibroze,

– osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze,

– HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a,

– lica sa posebnim potrebama u kolektivnom smještaju,

– zdravstveni radnici na Infektivnim klinikama/odjelima i Jedinicama intezivne medicine.

(BLPortal)