Vijesti 15.04.2017.

Domove koriste radnim danom i najviše dva sata

ČITANJE: 3 minute

Društveni domovi na teritoriji grada mogu da budu korišćeni kroz ugovor o zakupu ili uz jednokratnu dozvolu grada i to samo radnim danima ne duže od dva sata.

Potvrdili su to u Odjeljenju za opštu upravu, koje je zaduženo za upravljanje ovim objektima, odnosno sprovođenje ovih pravila.

– Svi društveni domovi se koriste pod istim uslovima i to uz jednokratnu dozvolu ili na osnovu odluke Skupštine grada te ugovora o zakupu – kazali su u ovom odjeljenju.

Kako su pojasnili, dozvola za jednokratno korišćenje može biti izdata u toku radnog dana, od osam, a najkasnije do 20 časova.

– U takvim situacijama prostor se može koristiti najviše dva sata i to za održavanje sastanaka boračkih organizacija, RVI, porodica poginulih boraca te udruženja građana. Korišćenje prostora u privatne svrhe ili za druge potrebe, osim navedenih, nije dozvoljeno – naveli su u ovom odjeljenju.

Kazali su da na području grada ima 12 društvenih domova.

– Od toga su u potpunoj upotrebi društveni domovi u Bronzanom Majdanu, Piskavici, Verićima, Potkozarju i Zalužanima, a u djelimičnoj u Debeljacima, Rekavicama jedan i u Saračici – rekli su u ovom odjeljenju.

Kažu da se ne koriste domovi u Dragočaju, Rosuljama, Prijakovcima i Mišinom Hanu, zato što su objekti devastirani i potrebna im je rekonstrukcija.

Predsjednik Savjeta MZ Piskavica Nenad Šibarević smatra da bi o korišćenju društvenih domova trebalo da odlučuju savjeti MZ u kojima se nalaze ti objekti.

– Za razliku od domova u nekim drugim mjesnim zajednicama ključ od našeg je u prostorijama mjesne zajednice i mi odlučujemo o tome za koje svrhe će biti upotrebljavan – rekao je Šibarević.

Objasnio je da su bili primorani na taj korak, jer, kako kaže, nisu imali sagovornika u Gradskoj upravi sa kojim bi se mogli dogovoriti na koji način će ovaj objekat biti korišćen.

– Kada bi to funkcionisalo onako kako je načelnica, koja je zadužena za taj posao, zamislila, ne bismo nikada ništa mogli uraditi, jer bi objekat bio zaključan, a ključ u Gradskoj upravi – kazao je Šibarević.

Kaže da u Društvenom domu u Piskavici sve funkcioniše te da se prostorije koriste za sastanke političkih partija, lovačkog i udruženja penzioneri te mjesnih boračkih organizacija i za vježbe kulturno-umjetničkog društva.

Piskavica

Društveni dom u Piskavici je u januaru imao problema zbog neplaćenih računa za struju od 3.182 KM.

– Jedan dio, tačnije prizemni dio Doma, koristi KUD “Piskavica”. Za njega je instalirano autonomno električno brojilo te pretpostavljamo da je riječ o dugu koji ovaj KUD nije izmirio. Drugi dio, tačnije spratni dio objekta, koristi se za rad mjesne kancelarije i mjesne zajednice Piskavica, gdje je instalirano posebno brojilo i mjesečna potrošnja električne energije se redovno plaća – rekli su u ovom odjeljenju.

(Glas Srpske)