Vijesti 27.10.2022.

Dozvoljeno zapošljavanje 1.400 stranaca u Srpskoj

ČITANJE: 1 minuta

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici dala je saglasnost za zapošljavanje 1.400 stranih državljana i lica bez državljanstva u Srpskoj za 2023. godinu.

Utvrđena godišnja kvota odnosi se na produženje 400 ranije izdatih radnih dozvola i na izdavanje 1.000 novih radnih dozvola za novo zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Današnjom odlukom Vlade o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2023. godinu utvrđena je godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje 1.400 stranih državljana i lica bez državljanstva.

“Republika Srpska je duži niz godina imala istu kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva. S obzirom na probleme sa kojima su se poslodavci susreli u pogledu pronalaženja adekvatne radne snage na domaćem tržištu, u 2022. godini povećana je kvota za novo zapošljavanje stranih državljana”, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se ističe da je na broj izdatih radnih dozvola uticao i trend stranih ulaganja za koje investitori u većini slučajeva traže angažovanje stručnog kadra sa posebnim znanjima i vještinama.

Radne dozvole u oviru utvrđene kvote za Republiku Srpsku stranim državljanima izdaju nadležne filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, pod uslovom da na evidenciji nezaposlenih u biroima prema sjedištu poslodavca nema lica odgovarajuće stručne spreme koja ispunjavaju uslove, ili ima ali su odbila zaposlenje u traženoj struci.

(Srna)