Vijesti 16.11.2016.

Drugačiji od nas nisu nužno loši ili zli, već samo – drugačiji!

ČITANJE: 2 minute

Dan koji nas podsjeća i opominje da drugačiji od nas nisu nužno loši ili zli, već samo – drugačiji.

Na današnji dan prije tačno 20 godina članice Ujedinjenih nacija potpisale su Deklaraciju o principima tolerancije, te je ustanovljen Međunarodni dan tolerancije, koji se obilježava 16. novembra. UNESCO je toleranciju definisao kao poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, jednostavno – način da budemo ljudi. Da bi tolerancija postojala, moraju postojati volja i spremnost da se prihvati drugačije od onoga na šta smo navikli ili u šta lično vjerujemo.

„Mnogo toga može biti različito u odnosu na nas same – mišljenja, uvjerenja, stavovi, religijska pripadnost, društvene razlike, seksualna orijentacija, boja kože, očiju, visina, težina i slično. Potrebno je samo prihvatiti to da nismo svi isti i da je ljepota upravo u tome. Ako je neko drugačiji od nas, on nam samo može proširiti vidike i obogatiti svakodnevnicu“, kažu u Udruženju Nova generacija.

U susret Međunarodnom danu tolerancije, ovo Udruženje organizovalo je trodnevni trening za volontere projekta „Stariji brat, starija sestra“, u periodu od 11. do 13. novembra. Nova generacija ugostila je u Domu omladine 35 mladih ljudi iz Banjaluke, Sarajeva, Mostara, Zenice i Tuzle, kao i 11 djece iz Banjaluke. Cilj je bio unaprijediti znanja i vještine volontera u smjeru boljeg razumijevanja multietničke koegzistencije u BiH sa naglaskom na društvenu pravdu, međuetničku toleranciju, nenasilnu komunikaciju, razumijevanje, a sve u kontekstu direktnog rada sa djecom iz ranjivih socijalnih kategorija i transfera tih znanja i iskustava na korisnike/djecu. Projekat je podržala Američka ambasada u BiH, a učesnici su posjetili i Američki kutak u Banjaluci, kako bi se informisali sa mogućnostima koje on nudi. U ugodnoj atmosferi Američkog kutka predstavljena je i foto priča “Zidovi” koju je uradio jedan učesnik iz Tuzle, a koja se odlično uklopila u temu projekta.

radionica-sbss-2

„Smatramo da volonteri Mreže ‘Stariji brat, starija sestra’ imaju važnu ulogu u prenošenju sistema vrijednosti na djecu i mlade. Stoga nam je osnovni cilj da osnažimo one vrijednosti i kapacitete koje vjerujemo da volonteri već imaju, kao i da prenesmo na njih neke vještine koje im mogu pomoći u prenosu tih vrijednosti“, navodi Bojana Delibašić Bijelić iz Nove generacije.

Ovo Udruženje svakodnevno radi na promovisanju tolerancije među djecom i mladima putem različitih usluga i projekata. Najpoznatija usluga jeste savjetodavna linija Plavi telefon 080 05 03 05, koju djeca i mladi, ali sve češće i roditelji, zovu kada im je potreban savjet u vezi situacije u kojoj se nalaze i ne znaju kako da komuniciraju sa svojim okruženjem. Na liniji su angažovani savjetnici svakog radnog dana od 9 do 17 časova, a zahvaljujući prijateljstvu sa kompanijom m:tel, pozivi ka ovoj liniji su besplatni u cijeloj BiH bez obzira na mrežu.

(banjaluka.net)