Biznis 24.02.2017.

Drvna biomasa najrašireniji izvor obnovljive energije u BiH

ČITANJE: 2 minute

Daljnji razvoj potencijala obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini, u kombinaciji sa ulaganjima u energetsku efikasnost, može imati presudnu ulogu u smanjenju troškova za energiju, koji sada čine oko 20% BDP-a BiH, istaknuto je sinoć tokom savjetovanja o ekološki prihvatljivim energentima za zagrijavanje objekata.

Besplatno savjetovanje je održao dr Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, čime su nastavljene “Energetske večeri sa građanima Banjaluke” koje se održavaju svakog četvrtka u toku februara i marta u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka.

Drvna biomasa, koja je u širokoj upotrebi za grijanje domaćinstava (88,3% sobnog grijanja i 54,5% individualnog centralnog grijanja), trenutno predstavlja najveći izvor obnovljive energije u BiH. Rastuća potražnja za biomasom u svijetu, dovela je do intenziviranja uzgoja biljaka u energetske svrhe, a osim o drvnoj biomasi, peletu, sječki i energetskim zasadima, tokom radionice je bilo riječi i o toplotnim pumpama, kotlovima, izvorima biomase, stanju na tržištu, te perspektivama i potencijalima u Banjaluci, kada je riječ o ekološki prihvatljivim energentima za zagrijavanje objekata.

Pravilno postavljanje termoizolacije na objekte biće tema sljedeće radionice zakazane za 2. mart, kao još jednog načina postizanja energetske efikasnosti kako u domaćinstvima tako i u svim drugim tipovima objekata.

Energetske večeri sa građanima Banjaluke, Tuzle i Mostara, u organizaciji Centra za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle i EFEKT mreže, u saradnji sa ENKON d.o.o za energetski i ekonomski konsalting u Banjaluci se održavaju treću godinu zaredom. Osim što daju niz praktičnih savjeta za finansiranje mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima, imaju za cilj edukaciju građana iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite okoline, te predstavljanje načina i mogućnosti smanjenja računa i potrošnje energije u domaćinstvima.

Osim savjetovanja na temu pravilnog postavljanje termoizolacije na objekte, 9. marta biće riječi o tome kako zagrijati objekat koji nije u sistemu daljinskog grijanja.

Energetske večeri sa građanima su besplatne za sve zainteresovane građane, a članovi CRP-a i EFEKT mreže su tokom radionica, uz predavače, na raspolaganju građanima za pitanja i savjete.