Vijesti 12.03.2016.

Država zakinula vojnike spasioce

ČITANJE: 3 minute
helikopter vojska
Vojnicima koji su angažovani za potrebe Službe traganja i spasavanja godinama kasni isplata dnevnica, a uz opasnost pri svakom izlasku na teren muku muče sa neuslovnim prostorijama i lošom ishranom.

Na neodrživo stanje ukazali su u pritužbi dostavljenoj na adresu parlamentarnog vojnog povjerenika Boška Šiljegovića. Pripadnici Drugog helikopterskog skvadrona Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga BiH  obratili su se Šiljegoviću ukazujući na kršenje ugovora između Direkcije za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA) i Ministarstva odbrane BiH o davanju 24-časovnog dežurstva.

Ukazali su da Ministarstvo odbrane stalno kasni sa isplatama dnevnica angažovanim vojnicima u toj službi i da su evidentni problemi sa opremanjem prostorija za dežurstvo i ishranom.

– Radi se o oko 50 do 60 ljudi koji dežuraju u toku godine i koji veoma uredno i profesionalno rade svoj posao. Država bi jednako tako trebalo da se odnosi prema njima – istakao je Šiljegović.

Pripadnici te jedinice su se u cilju rješavanja ovih problema više puta pismeno i usmeno obraćali Ministarstvu odbrane i Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH.

Kako njihovi problemi nisu riješeni, a dosadašnja praksa nastavljena i u 2015. godini zatražili su pomoć od Šiljegovića navodeći da je takvim ponašanjem sistemski urušen moral jedinice. Šiljegović je, postupajući na osnovu pritužbe, krajem juna 2015. godine zatražio od Ministarstva odbrane informacije, ali ih je dobio tek u decembru poslije dvije upućene urgencije.

Iz Ministarstva odbrane BiH su odgovorili da je ugovor o angažovanju pripadnika Oružanih snaga za potrebe Službe za potrage i spasavanje potpisan 2007. istekao 2009. godine. Pojašnjeno je da su osnov za isplatu licima angažovanim u službi dnevnice za službeni put.

– Kancelarija reviziju institucija BiH je ukazala na problem isplata dnevnica s obzirom na to da članovi posade na službi nisu imali otvorene naloge za službeni put. Revizija je ukazala i na činjenicu da nalog za službeni put ne može biti otvoren u mjestu službe, jer se dežurstva obavljaju u prostorijama u kojima posada inače boravi i radi – pojasnilo je Ministarstvo odbrane.

Novi problem se javio i u vezi sa iznosom dnevnica, jer je ona zaposlenima u institucijama BiH smanjena sa 50 na 25 KM, ali tome nije prilagođen ugovor. Zbog toga je Ministarstvo odbrane zatražilo potpisivanje novog ili aneksa na postojeći ugovor. Pojašnjeno je i da nije nabavljana oprema i inventar potreban za opremanje prostorija za dežurstvo misije i da pitanje ishrane nije regulisano ugovorom jer se on odnosio samo na isplatu dnevnica.

Poslije dobijanja odgovora povjerenik je zatražio i stav BHDCA kao druge ugovorne strane, ali odgovore nije dobio do pisanja izvještaja o stanju u Oružanim snagama BiH za 2015. godinu. Šiljegović je o problemima ove sedmice razgovarao sa zamjenikom direktora BHDCA Marinkom Šimunovićem, a izražena je nada da će novim sporazumom između BHDCA i Ministarstva odbrane koji je stupio na snagu 1. januara problem u potpunosti biti riješen. Šimunović kaže da je cilj BHDCA da budu ostvarene pretpostavke za isplatu naknada pripadnicima Drugog helikopterskog skvadrona i da očekuje da Ministarstvo odbrane ispuni ugovorene obveze.

Revizija

Na probleme u vezi sa ugovorom između Ministarstva odbrane i BHDCA ukazivano je u nekoliko posljednjih revizorskih izvještaja o radu resora odbrane. Posebno je ukazivano na to da mora biti pronađeno novo rješenje u cilju ispunjavanja svih obaveza i prava i kako se isti ili slični problemi ne bi ponavljali.

(Glas Srpske)