Biznis 11.11.2016.

Dug Kosmosa 21,57 miliona

ČITANJE: 3 minute

Utvrđena potraživanja povjerilaca “Kosmosa” iz Banjaluke iznose 21,57 miliona maraka, a isplata dugovanja trebalo bi da počnu od januara iduće godine.

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) objavila je dopunjeni plan finansijskog i operativnog restruktuiranja “Kosmosa” sa utvrđenom listom 256 povjerilaca ovog preduzeća i definisanim rokovima isplate dugovanja. Na razlučne povjerioce otpada 16,01 milion maraka, a najveći dug u toj kategoriji “Kosmos” ima prema Poreskoj upravi RS – 10,43 miliona. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje potražuje 5,21 milion, Investiciono razvojna banka 273.120 maraka, a Garantni fond RS 32.670 maraka.

“Kosmos” duguje dobavljačima 1,50 miliona maraka, a najviše novca potražuju grad Banjaluka koji je ispostavio račun na 544.873 i “Elektrokrajina” čija potraživanja iznose 314.923 maraka. Preostalih 4,23 miliona KM duga odnosi se na radnike.

U dopunjenom planu definisan je i način isplate dugovanja povjeriocima, a predviđeno je da izmirenje obaveza počne od januara iduće godine. Prvi koji su predviđeni da budu obuhvaćeni isplatom su Garantni fond i Investiciono razvojna banka, a izmirenje duga prema njima planirano je od 1. januara u 120 jednakih mjesečnih rata. Isplata obaveza prema Poreskoj upravi počeće od 2020. godine takođe u mjesečnim ratama i trajaće 13 godina sa trogodišnjim grejs periodom. U planu je i da Fondu PIO prve tri godine budu uplaćivani doprinosi kako bi radnici mogli otići u penziju, a nakon toga bi počelo izmirivanje ostatka duga u okviru uplata Poreskoj upravi.

Dug prema dobavljačima trebao bi da počne da se topi od marta 2017. godine i da u cjelosti bude isplaćen u roku od dvije godine. Izmirenje obaveza prema radnicima planirano je od juna 2017. godine u 36 jednakih mjesečnih rata. Radnicima koji ne budu glasali za plan restruktuiranja “Kosmosa”, dug će biti isplaćen u roku od 24 mjeseca, a prve isplate krenuće u martu iduće godine.

Glasanje povjerilaca o dopunjenom planu restruktuiranja “Kosmosa” trebalo bi da  bude 5. decembra, a u ovom preduzeću uvjereni su da će plan biti podržan i da će nakon toga učiniti sve da bude ispoštovano sve što je navedeno u planskom dokumentu i da firma stane na noge.

“Kosmos” je ušao u proces restrukturiranja kroz koji bi trebalo da postigne dogovor sa povjeriocima kako bi izbjegao odlazak u stečaj. Rukovodstvo ovog preduzeća u državnom vlasništvu donijelo je sredinom juna u dogovoru sa Vladom RS odluku o ulasku u proces restrukturiranja. Cilj finansijskog i operativnog restrukturiranja je zaključivanje sporazuma sa povjeriocima o načinu namirenja njihovih potraživanja kako bi firma izbjegla stečaj i postala likvidna.

Plan realan

U dopunjenom planu finansijskog i operativnog restruktuiranja “Kosmosa” dodato je i mišljenje Udruženja ekonomista RS – SWOT.

– Program restruktuiranja je opravdan sa realnog i sa finansijskog aspekta. Na osnovu gotovinskih tokova može se vidjeti da će “Kosmos” imati dovoljno novca za nesmetano poslovanje. Međutim, ako povjerioci ne prihvate plan neophodno je pokrenuti stečaj u “Kosmosu” – naveo je SWOT.

(Glas)