Vijesti 28.12.2018.

DUGOROČNI PLANOVI Strategija razvoja Banjaluke za narednih deset godina

ČITANJE: 2 minute

Skupština Grada Banja Luka usvojila je novu Strategiju razvoja Banje Luke u periodu 2018-2027. godine.

Ovaj ključni strateško-planski dokument usmjeravaće i podsticati budući rast i razvoj grada sa ciljem ostvarivanja vizije razvoja – Banja Luka kao glavni grad, regionalni centar i moderan evropski grad, te sredina sa povoljnim ambijentom za poslovanje, grad savremenih tehnologija i zelenila.

Grad sa perspektivom razvoja, grad aktivnih građana, ekonomski razvijen, infrastrukturno i komunalno povezan iznutra i izvana, sa bogatim kulturnim, sportskim i turističkim sadržajima, ugodan za život, sa zdravom i zaštićenom životnom sredinom.

Novom Strategijom razvoja definisana su četiri strateška cilja. Prvim ciljem – grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, želi se unaprijediti poslovno okruženje, sa jakom i konkurentnom privredom i rastom domaćih i stranih investicija. Drugi cilj je grad učiniti modernom, urbanom sredinom, zasnovanom na konceptu „pametnih gradova“. Treći strateški cilj i koncept „zelenog grada“ podrazumjevaju ekološki održiv, komunalno opremljen, energetski efikasan i bezbjedan grad, dok je četvrti strateški cilj – Banja Luka kao prepoznatljiv regionalni, obrazovni, zdravstevni, kulturni, sportski i centar unapređene socijalne inkluzije.

– Nova Strategija razvoja Grada pripremana je godinu dana i izrađena u skladu sa metodologijom za integrisano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO). U izradi ovog dokumenta učestvovalo je mnogo socio-ekonomskih aktera, ključnih za razvoj grada. Tokom procesa izrade strategije, formirano je i Partnerstvo za razvoj grada, u vidu participativnog mehanizma zajednice u upravljanju lokalnim razvojem. Partnerstvo za razvoj broji preko stotinu predstavnika javnog sektora, privrede i sektora civilnog društva koji će nastaviti saradnju sa Gradom i kroz proces realizacije, praćenja i ažuriranja Strategije razvoja – kažu u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj.

Usvajanjem nove Strategije razvoja Grada kreirana je osnova za unapređenje sistema strateškog planiranja u Gradskoj upravi, te stvaranje efikasnog sistema za praćenje i vrednovanje njene implementacije u funkciji strateškog upravljanja razvojem u narednom periodu.

Strategijom razvoja je utvrđeno 207 projekata i mjera sa procijenjenom vrijednošću od oko 338 miliona KM koja se planiraju obezbijediti iz budžetskih sredstava, ali i iz eksternih izvora, posebno kroz saradnju sa republičkim nivoom vlasti, donatorima i  privatnim sektorom.