Biznis 07.12.2015.

Đurić: Poslovnoj zajednici obećano ispunjenje većine zahtijeva

ČITANJE: 4 minute
Djuric
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić izjavio je danas da je poslovna zajednica u Srpskoj dobila obećanje da će veliki dio njihovih zahtjeva, prijedloga i sugestija biti uvažen kroz mjere ekonomske politike za narednu godinu i kroz akcioni plan koji će biti donesen nakon usvajanja ekonomske politike.

On je nakon javne rasprave o radnoj verziji ekonomske politike Srpske za narednu godinu, rekao novinarima da su osnovne primjedbe poslovne zajednice na predložene mjere – da su one nedovoljno jasne i neprecizne, te da ne postoje rokovi izvršenja postavljenih mjera.

Đurić je istakao da poslovna zajednica ostaje kod svojih prioritetnih prijedloga kao što su smanjenje poreza i doprinosa, definisanje nove osnovice za obračun poreza i doprinosa, implementacija novog zakona o radu, da regulisanje prava trudnica sa poslodavca pređe na državu, te restrukturisanje javne administracije radi bolje efikasnosti.

– Dobili smo i odgovor da će ono što se sada ne nalazi u mjerama ekonomske politike, naći svoje mjesto u akcionom planu koji treba da uslijedi nakon usvajanja ekonomske politike i gdje će biti jasno definisane mjere i rokovi izvršenja, te da će se analiza njihovih učinaka vršiti najmanje dva puta godišnje – naveo je Đurić.

Prema njegovim riječima, primjedba se mora staviti na mjere koja će voditi ka rasterećenju privrede, a što je osnov za novo zapošljavanje, jer u predloženom dokumentu nema jasnih određenja kakva politika zapošljavanja će se voditi i kako obezbijediti veći stepen zapošljavanja.

– Bez stvaranja nove vrijednosti, bez povećanja broja zaposlenih nema iskoraka u odnosu na postojeće stanje – naglasio je Đurić.

Predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske Tane Peulić naveo je da se prerađivačka industrija mora staviti “na stabilnije noge”, da se u tu oblast treba više ulagati radi stvaranja većih prihoda, a koji bi se odrazili i na veće punjenje fondova.

On je naglasio da se posebno u Sindikatu metalske industrije insistira da se nađe model da 11.000 radnika ovog sektora koji imaju uslove za penziju u ovoj godini, a nije im povezan staž, steknu svoje pravo i uživaju u onom što im pripada.

Peulić je ponovio i raniji stav Saveza sindikata Srpske kada je u pitanju novi zakon o radu da ne treba donositi novi zakon, već izvršiti izmjene postojećeg.

Divna Aničić je ispred Saveza opština i gradova Srpske rekla je da je ovaj savez svoje primjedbe na ekonomsku politiku za narednu godinu sublimirao na 18 stranica i predao Vladi Srpske, naglašavajući da se glavne primjedbe odnose na set zakonskih rješenja koji bi trebali doprinijeti punjenju budžeta jedinice lokalne samouprave.

Ona je istakla da predstavnici lokalne samouprave insistiraju na boljoj kontroli naplate poreza na nepokretnosti.

– Porez na nepokretnosti je direktan prihod jedinica lokalne samouprave, a njegovo prikupljanje je u nadležnosti Poreske uprave, i bitno je da ipak imamo određenu kontrolu nad tim – rekla je Aničićeva.

Predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj rekao je da će penzioneri dijeliti sudbinu sa budžetom i ukupnim javnim prihodima /zbog prelaska na trezorski način isplate penzija/, dodajući da je ova populacija zainteresovana da javni sektor bude manji, jer je preveliki u odnosu prema “našem dohotku i dohotku našeg okruženja”.

On je naveo da u Srpskoj radi 73.000 javnih službenika, kao i još 22.000 koji rade u zajedničkim institucijama BiH, što je za previše za BiH i njen BDP, te da se to mora redukovati i dovesti u stanje realnih potreba.

Boračka organizacija /BORS/ Republike Srpske zalaže se za ozbiljniji pristup rješavanja problema nezaposlenih iz boračkih kategorija u Srpskoj u narednoj godini, izjavio je predsjednik Predsjedništva BORS-a Duško Miletić.

– Program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija je do sada dao najveće rezultate. Ostaje još da se prijavi određen broj boračkih kategorija koji se iz nekih razloga nisu prijavili za stambeno zbrinjavanje – rekao je Miletić Srni nakon javne rasprave o Ekonomskoj politici Republike Srpske za iduću godinu.

Miletić kaže da do sada u Ekonomskoj politici nije bilo pomoći optuženima i osuđenima za ratne zločine, pomoći za pravna savjetovanja svjedocima ili pomoći Fondaciji “Pomoć” koja djeluje u okviru BORS-a.

(NN)