Politika 05.04.2018.

DUŽAN 4.741 KM Dragan Mektić izgubio sudski spor sa Ružicom Jukić

ČITANJE: 1 minuta

Ministru bezbjednosti Bosne i Hercegovine Draganu Mektiću danas je, povodom tužbe potpredsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za klevetu i povredu ugleda i časti, u Opštinskom sudu u Sarajevu izrečena presuda na osnovu koje je, na ime naknade štete, dužan da plati 3.500 KM, saznaje opcija.net.

Osim toga, Mektić je obavezan da plati troškove sudskog postupka, u iznosu od 1.241 KM, te da sadržaj ove sudske odluke o svom trošku objavi na medijima koji su prenijeli njegove navode o Jukićevoj.

Mektić je tužen za kvalifikacije o Jukićevoj koje je iznio u više medija, prvo u nastupu u emisiji “Pošteno” na Federalnoj televiziji, 6. marta 2017. godine, da bi ih zatim ponovio u dnevnom listu “Oslobođenje” i na portalima “Dnevno.ba” i “Slobodna Bosna”.

Na glavnom ročištu održanom 18. januara ove godine, sudija Nives Avdagić predložila je nagodbu, koja je podrazumijevala Mektićevo izvinjenje. Međutim, ministar bezbjednosti je to odbio. Dragan Mektić izgubio sudski spor sa Ružicom Jukić, dužan 4.741 KM.

Nakon iznošenja završnih riječi u predmetu, 9. marta ove godine, Mektić je čitav proces ocijenio kao “pravosudnu farsu” i “neviđenu komediju”, ističući da Ružicu Jukić smatra “nacionalistom”. Jukićeva je tom prilikom izrazila očekivanje da će presuda biti u njenu korist, što se na kraju i desilo.

(opcija.net)