Vijesti 28.04.2017.

Eksperimentalna linija javnog prevoza do Jošikove vode

ČITANJE: 1 minuta

Na zahtjev mještana Jošikove vode i OŠ „Miroslav Antić“, od 28. aprila ove godine, uvodi se eksperimentalna linija javnog prevoza, sa pet polazaka dnevno iz Jošikove vode prema gradu i pet polazaka ka Jošikovoj vodi – navedeno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve. 

Eksperimentalna linija će biti na snazi do 30. juna 2017. godine, i u tom periodu će se izvršiti brojanje putnika.

– Na relaciji do Jošikove vode saobraćaće eksperementalna linija sa polascima iz Jošikove vode  u  9.45, 13.45, 15.45, 19.05 i  22.25 časova, kao i pet polazaka do Jošikove vode iz smjera grada, odnosno autobusi na navedenim polascima koji su saobraćali do Bistrice, produžavaće do Jošikove vode.

Na ovaj način, mještani na lokalitetu Jošikova voda će, pored postojećih 18 polazaka, moći koristiti još dodatnih pet, odnosno ukupno 23 polaska ka gradu i isto toliko iz grada.

(unoportal)