Biznis 17.05.2019.

ELEKTROKRAJINA: Od 20. maja nulta tolerancija prema svim dužnicima

ČITANJE: 2 minute

ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka poziva sve kupce električne energije na izmirenje svih dospjelih obaveza za utrošenu električnu energiju, jer će, u suprotnom, biti prinuđeni na preduzimanje svih zakonskih mjera i mehanizama naplate.

Prema evidencijama “Elektrokrajine”, 95 odsto kupaca električne energije uredno i redovno izmiruje svoje obaveze, što je posebno karakteristično za kupce iz kategorije penzionera, dok je kod 5 odsto kupaca evidentno neplaćanje ili kašnjenje u plaćanju u dužem vremenskom periodu, navodi se u saopštenju.

„Elektrokrajina“ će od ponedjeljka, 20. 5. 2019. godine, započeti sa sistemskom primjenom nulte tolerancije prema svim dužnicima.

“Restriktivne mjere će se prvenstveno primjenjivati prema kupcima kojima je u proteklom periodu omogućeno plaćanje u ratama po osnovu zaključenih reprograma i nagodbi putem medijacije, te kupaca protiv kojih postoje izvršne sudske presude ili sa kojima su sklopljena sudska i vansudska poravnanja”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da će primjena navedenih mjera biti sveobuhvatna i dosljedna. Izuzetak, navode iz Elektrokrajine, mogu predstavljati isključivo kupci u dokazivim izrazito teškim socijalnim slučajevima, a čiji će se zahtjevi pojedinačno razmatrati na nivou Preduzeća.

Elektrokrajina upozorava da će svi kupci koji nakon isključenja budu podnosili zahtjeve za ponovno priključenje na mrežu, za isto morati izmiriti sve dospjele obaveze za električnu energiju i platiti naknadu za ponovno priključenje.

“Pored navedenog, „Elektrokrajina“ će, u saradnji sa policijom i Tužilaštvom, intenzivirati kontrole na otkrivanju krađe električne energije, te pred nadležnim organima insistirati na sancionisanju počinilaca u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske”, navodi se u saopštenju.

Iz Elektrokrajine podsjećaju da su članom 225. Krivičnog zakonika RS pripisane oštre kazne za krađu električne energije i to kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do osam godina i novčana kazna.

(ATV)