Vijesti 15.09.2021.

“Euros osiguranje”: Odbacujemo kao neistinite sve navode kojima se nameću bilo kakve nezakonite radnje

ČITANJE: 3 minute

Akcionarsko društvo za osiguranje “ Euros osiguranje” Banja Luka obratilo se portalu Banjaluka.net povodom teksta “Stanivuković prozvao Amidžića i Kurteša da su se obogatili kao funkcioneri grada” u kojem su, kako navode, iznesene za nas neistinite tvrdnje i insinuacije.

Demant prenosimo u cijelosti:

1.        Nije tačno da je “Euros osiguranje” a.d. osnovano od strane 2 fizička lica. Euros osiguranje je osnovano od strane 9 osnivača i započelo je svoju poslovnu aktivnost u januaru 2016 godine po dobijanju dozvole Agencije za osiguranje Republike Srpske i isključivo se bavi osiguranjima od odgovornosti, osiguranjem kredita i garancija.

2.        Nije tačna izjava gradonačelnika  da “Euros osiguranje” a.d. “ radi sa “Vodovodom” a.d. Banja Luka, odnosno da imamo bilo kakav ugovor sa “Vodovodom” a.d. u pogledu pružanja usluga osiguranja. Jedinu poslovnu saradnju i transakcije sa “Vodovodom” ostvarujemo po osnovu ugovora o vodosnabdijevanju.

3.        Nije tačno insinuiranje od strane gradonačelnika da je “Euros osiguranje” a.d. Banja Luka, kao privilegovana firma, učestvovala u nečasnim i kriminalnim radnjama. Naime, gradonačelnik je u svom javnom nastupu insinuirao da “Euros osiguranje” a.d. iz poslova sa Gradom Banja Luka i drugim pravnim licima i ustanovama za koje je Grad Banja Luka osnivač ili suvlasnik, nezakonito stekao enormnu dobit.                               “Euros osiguranje” a.d. od dana osnivanja do danas (period 2016. – 2021. godine)  zaključilo je više od 185 000 ugovora o osiguranju od autoodgovornosti – polisa AO. Od navedenog broja sa JU SC “Borik” zaključeno je 13 polisa AO, dok je sa Gradom Banja Luka je zaključeno 35 polisa AO od čega niti jedna nakon 10.01.2017 godine. Sa “Eko Toplanom” a.d., “Toplanom” a.d., “Vodovod” a.d. i drugim pravnim licima i ustanovama  za koje je Grad Banja Luka osnivač ili suvlasnik, Društvo nije imalo zaključenih polisa osiguranja. Podatak da premija osiguranja zaključena sa gore navedenim pravnim licima i ustanovama čini 0,2 promila od ukupne premije – portfelja Društva govori sam za sebe. Neugodno smo  iznenađeni iznesenim tvrdnjama od strane Gradonačelnika pogotovo zbog činjenice da je  on višegodišnji osiguranik našeg Društva.

4.        Nije tačno da je “Euros osiguranje” a.d. po bilo kom osnovu privilegovana firma, jer učestvuje na slobodnom tržišu u konkurenciji sa 24 osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srpske. U svom portfelju “Euros osiguranje” a.d ima minimalni udio (manje od 1%) polisa osiguranja zaključenih sa entitetskim instutucijama, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i ustanovama.

5.        Nije tačno da je “Euros osiguranje” a.d dobit iz poslovanja ostvarilo kao rezultat bilo čijeg pogodovanja ili nezakonitog uticaja. Ostvarena dobit je rezultat isključivo zakonitih aktivnosti i postupanja u skladu sa poslovim običajima i praksom na slobodnom tržištu. “Euros osiguranje” a.d. u svom poslovanju redovno izmiruje sve obaveze, poreze, naknade i doprinose.

6.        Nije tačno da insinuacije i paušalne ocjene koje je gradonačelnik iznio u svom nastupu, predstavljaju bilo kakve dokaze o počinjenim nezakonitostima i kriminalu. Skrećemo pažnju da gradonačelnik u svojim nastupima ima obavezu da postupa kao odgovorni pojedinac i da povede računa o javno iznesenim tvrdnjama u vezi poslovanja Društva, jer je javnim nastupom nanio štetu poslovanju i poslovnom ugledu Društva.       Gradonačelnik Stanivuković će imati  priliku da prezentuje sve dokaze, za iznesene tvrdnje, u postupcima koje ćemo pokrenuti pred sudovima radi zaštite poslovanja i poslovnog ugleda Društva

Zbog svega gore navednog “Euros osiguranje” a.d. kategorično odbacuje kao neistinite i natačne sve navode kojima se nameću bilo kakve nezakonite radnje jer su to maliciozne, klevetničke i neistinite tvrdnje čije objavljivanje je protivno pravilima novinarske struke i ide na štetu naših akcionara, korisnika i poslovnih partnera.