Magazin 19.05.2016.

Evo zašto ponekad ne vidimo ono što nam je „ispred nosa“

ČITANJE: 2 minute

Rezultati novih studija navode da je naše polje vida, tj. ono što vidimo, povezano sa dijelom mozga koji „aktivno podešava vizuelnu scenu i donosi odluke o tome kakva će ona biti“.

Istraživači kažu da naš vid nema opseg poput kamere, kako neki vjeruju, već da zavisi od regiona mozga koji „aktivno gradi vizuelnu scenu, a zatim donosi odluku o tome”.

Ako frontalni korteks ne očekuje da vidi objekat koji tražimo za vreme procesa transformacije podataka u očima, taj objekat će biti izbrisan iz svijesti – otkriva nova studija.

Frontalni korteks, poznat kao „kapa za razmišljanje” kontroliše cijeli vizuelni proces.

Dobromir Rahnev, psiholog gruzijskog Instituta za tehnologiju, kaže da „iako osećamo da naš vid funkcioniše poput rada kamere, taj utisak je potpuno pogrešan” i dodaje:

„Naši mozgovi nisu samo zaduženi da nam omoguće da vidimo, oni aktivno grade naše vidno polje i donose odluke o tome kakvo će ono biti”.

Kako se informacije pretvaraju u sliku koju vidimo? Postoje tri osnovne faze vizuelne percepcije: izbor, kombinacija i evaluacija.

Naš mozak bira dio širokog spektra dostupnih vizuelnih stimulusa na koje treba zapravo obratiti pažnju.

Druga faza je kombinacija, gdje mozak spaja vizuelne informacije koje obrađuje i analizira ih uz druge elemente.

Na kraju, u trećoj fazi, mozak ocjenjuje sve informacije i donosi odluku o tome “šta vidi”.

Ako frontalni korteks ne očekuje da vidi nestalu čarapu ili ključ (iako ti predmeti mogu biti na vidnom mestu), neće je uključiti u kompletan proces transformacije podataka u sliku.

Za vrijeme studije naučnici su istraživali koji su regioni u mozgu bili aktivni dok su učesnici obavljali vizuelne zadatke, koji obuhvataju tri osnovne faze svjesne vizuelne percepcije: izbor, kombinacije i evaluaciju.

Različiti dijelovi frontalnog korteksa reagovali su u određenim situacijama: zadnji dio za vrijeme izbora, srednji tokom kombinacije i prednji dok traje evaluacija.

Na osnovu rezultata istraživanja naučnici mogu da naprave neku vrstu mape tog dijela mozga.

„Rezultati istraživanja jasan su znak da frontalni korteks, koji se vidi kao centar misli, ima ključnu ulogu u kontroli percepcije”, zaključuje Rahnev.

(Agencije)