Svijet 27.11.2022.

Evropska komisija zbog migrantske krize predložila akcioni plan za centralni Mediteran

ČITANJE: 3 minute

Ministri unutrašnjih poslova EU razgovarali su o trenutnoj situaciji duž svih migracijskih ruta sa posebnim akcentom na Zapadni Balkan, sagledavajući hitne izazove i zajednički put naprijed.

S tim u vezi, Evropska komisija je predložila akcioni plan za centralni Mediteran kako bi se riješili neposredni izazovi. Evropska komisija je nakon jučerašnjeg sastanka predstavila akcioni plan EU za središnji Mediteran. Ističući da će strukturna rješenja biti pronađena samo kroz dogovor o cijelom nizu reformi azila i migracija o kojima se trenutno pregovara, Komisija predlaže niz operativnih mjera za rješavanje neposrednih i tekućih izazova duž srednjomediteranske migracijske rute, piše Klix.ba.

Akcioni plan predlaže niz od 20 mjera artikuliranih oko tri stuba koje će poduzeti EU i njene države članice. Oni su dizajnirani da smanje neregularne i nesigurne migracije, daju rješenja za nove izazove u području potrage i spašavanja i ojačaju solidarnost u ravnoteži s odgovornošću između država članica.

Iako se cijela Evropa suočava sa problemom nelegalnih migracija, fokus je na regiji Zapadnog Balkana, najviše iz razloga što određene države, poput Srbije, imaju bezvizni režim sa zemljama iz kojih upravo dolazi najveći broj izbjeglica.

Prvi stub: Rad sa partnerskim zemljama i međunarodnim organizacijama

Ojačana saradnja sa partnerskim zemljama i međunarodnim organizacijama ključna je za rješavanje migracijskih izazova. EU će ojačati kapacitete Tunisa, Egipta i Libije kako bi osigurala bolje upravljanje granicama i upravljanje migracijama. To će ojačati borbu protiv krijumčarenja migranata i pojačati diplomatski angažman pri povratku, dok će istovremeno pojačati legalne puteve ka EU. Kako bi koordinirala ove akcije i maksimizirala njihov učinak, EU će bolje iskoristiti svoje koordinacijske strukture i pokrenuti posvećenu inicijativu Team Europe na centralnom Mediteranu prije kraja ove godine.

Drugi stub: Koordiniraniji pristup traganju i spašavanju

Akcioni plan predlaže mjere za jačanje saradnje između država članica i svih aktera uključenih u aktivnosti traganja i spašavanja na srednjem Mediteranu, koristeći Evropsku kontakt grupu za traganje i spašavanje koja je najavljena kao dio Novog pakta. Frontex će zajedno sa zainteresovanim državama članicama izvršiti procjenu situacije u središnjem Mediteranu. Bliža koordinacija će biti osigurana sa UNHCR-om i IOM-om. U Međunarodnoj pomorskoj organizaciji također bi se trebale promovirati rasprave o potrebi za posebnim okvirom i smjernicama za plovila s posebnim fokusom na aktivnosti traganja i spašavanja.

Treći stub: Jačanje implementacije Mehanizma dobrovoljne solidarnosti i Zajedničke mape puta

Deklaracija solidarnosti dogovorena 22. juna 2022. pruža dobrovoljni i privremeni mehanizam na godinu dana, koji premošćuje budući stalni sistem prema Paktu. Akcioni plan predlaže da se ubrza implementacija mehanizma, uključujući pružanje brze podrške državama članicama koje primaju dolaske morem, povećanje fleksibilnosti, pojednostavljenje procesa i provedbu finansiranja alternativnih mjera solidarnosti.

Cjelokupni akcioni plan koji je predložio organ EU možete pogledati na ovom linku.

(N.S)

Oznake: migranti