Vijesti 16.03.2017.

Fakultet bezbjednosnih nauka u Banjaluci: Obučićemo studente za velike izazove

ČITANJE: 4 minute

Transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova u Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci studenti će dobiti bolje znanje i praktičnu nastavu, te na kraju biti spremni da se suoče sa velikim izazovima.

Fakultet bezbjednosnih nauka otvoren je 6. marta ove godine  i time je postao 18. organizaciona jedinica Univerziteta u Banjaluci.

Vršilac dužnosti dekana Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Ćeranić pojasnio je da Fakultet više nije pod okriljem Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS nego Univerziteta u Banjaluci.

– Jedan od razloga ove transformacije je šire shvatanje koncepta bezbjednosti. Taj pojam danas obuhvata energetsku, ekonomsku, korporativnu, ali i socijetalnu bezbjednost. Ova oblast ima niz sektora i sve to iziskuje drugačiji odnos prema ovom pojmu. Drugi razlog je to što su naši diplomci, koji su ranije sticali zvanje diplomiranog pravnika unutrašnjih poslova, bili isključivo upućeni na MUP i nigdje drugo za njih nije bilo mjesta – istakao je Ćeranić. Napominje da se zbog toga u jednom momentu oko 400 diplomaca našlo na biroima za zapošljavanje.

– Zahvaljujući ministru unutrašnjih poslova RS Draganu Lukaču oni su zaposleni. Da ne bismo ponovo došli u tu situaciju, bio je potreban fakultet, kako bi se sa izlaznim profilom koji se stiče završetkom studija, a to je diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike odmah mogao naći posao u kompanijama, institucijama i agencijama za sprovođenje zakona u BiH, ali i u regionu. Fakultet, kao dio Univerziteta pruža veće mogućnosti – kazao je Ćeranić.

Treći razlog, navodi Ćeranić, je taj što će Fakultet bezbjednosnih nauka imati još jednu dimenziju.

– Na predavanja ćemo dovoditi eminentna imena kako bi se jednostavno predstavila istina o RS i BiH, a koji će istaći  činjenicu da je glavni bezbjednosni problem BiH terorizam i da je borba protiv njega osnovni zadatak svih institucija bezbjedonosnog karaktera, a ne referendum o Danu RS – kazao je Ćeranić.

Naglasio je da bezbjednosna situacija u kojoj se Srpska nalazi nalaže da Fakultet bezbjednosnih nauka bude i više od fakulteta.

–  Fakultet treba da bude jedan od stubova društva. Naučni skupovi, konferencije o bezbjednosti, tribine, okrugli stolovi, predavanja o aktuelnim bezbjednosnim problemima, koje će držati autoriteti u svjetskim okvirima, biće jedna od naših ključnih aktivnosti kojom ćemo pristup bezbjednosti u RS podići na naučni nivo – kazao je Ćeranić.

Naglašava da će zadatak Fakulteta biti da da doprinos da od svih riječi izgovorenih u javnom prostoru, izdvoji one koje imaju obilježje naučno potvrđenih  činjenica, jer, kako navodi, samo se znanjem i istinom grade temelji čvrstih građevina.

– Tako će Fakultet bezbjednosnih nauka djelovati u više dimenzija, a svaka od njih treba da bude u službi naučnog pristupa ovoj oblasti. U našoj kući bezbjednost će kao priznata naučna oblast pronaći svoj hram. Budući da baštinimo nasljeđe Visoke škole, nastojaćemo da zadržimo i unaprijedimo i ovu dimenziju naše djelatnosti. U tijesnoj saradnji sa MUP-om praktikovaćemo seminare, kampovanja, terenske obuke. Naši studenti ponijeće i naučna i praktična znanja. Zvanje diplomiranog pravnika bezbjednosti i kriminalistike koje stiču po okončanju fakulteta imaće puno opravdanje  – kazao je Ćeranić.

Načelnik Uprave za policijsku obuku Mile  Šikman ističe da je Visoka škola došla do jednog stepena institucionalnog razvoja i nivoa u izučavanju bezbjednosti kriminalistike zbog čega je bilo potrebno raditi na daljim pravcima razvijanja i njenog unapređenja.

– To je jedino bilo moguće unutar Univerziteta u Banjaluci.  Fakultet organizaciono ne može biti u sastavu bilo koje druge institucije osim Univerziteta. Prerastanje Visoke škole u Fakultet bezbjednosnih nauka omogućiće dalji razvoj u izučavanju naučnog polja bezbjednosti i kriminalistike, ali i organizovanje drugog i trećeg ciklusa studija  – kazao je Šikman.

Naglasio je da će Fakultet imati perspektivu da zajedno sa drugim fakultetima Univerziteta u Banjaluci organizuje jednu vrstu interdisciplinarnih studija u kojima bi se izučavale pojedine oblasti kao što su terorizam i organizovani kriminal.

– Studenti ni u jednom slučaju neće biti oštećeni za praktični vid nastave. Transformacijom Fakultet dobija kvalitetnije znanje, ali i zahvaljujući konekciji i povezanosti MUP-a i Univerziteta studenti će dobiti  i praktičnu obuku   – kazao je Šikman.

Prostorije

Mile Šikman rekao je da su MUP i Univerzitet u Banjaluci sačinili ugovor kojim je regulisano da su Fakultetu bezbjednosnih nauka stavljene na raspolaganje sve prostorije koje je do sada koristila Visoka škola.

– Fakultet i MUP će sklopiti još jedan ugovor kojim će biti definisana pitanja u vezi sa upisom i školovanjem određenog broja studenata za potrebe MUP-a – kazao je Šikman.

Fakultet bezbjednosnih nauka

Visoka škola unutrašnjih poslova

* 11 naučno-istraživačkih projekata

* 35 štampanih udžbenika, dva praktikuma, dva priručnika

* 35 objavljenih časopisa “Bezbjednost Policija Građani”

* 10 izdatih zbornika radova

* 6 potpisanih sporazuma sa fakultetima i univerzitetima

* 2.709 upisanih studenata, 1.175  diplomaca

(Glas)