Vijesti 18.02.2017.

Fakultet bezbjednosnih nauka UNBL sa radom počinje 6. marta

ČITANJE: 2 minute

Novoosnovani Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sa radom će početi 6. marta, dogovoreno je na sastanku rektora Milana Mataruge, ministra prosvjete i kulture Dana Maleševića i ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, upriličenom u Rektoratu Univerziteta 17. februara 2017. godine.

Rektor je podsjetio da su u prethodnom periodu vođene intenzivne aktivnosti kako bi bili stvoreni svi preduslovi za formiranje pomenutog fakulteta kao 18. organizacione jedinice u sastavu Univerziteta , kojeg sada čini 17 fakulteta i Institut za genetičke resurse.

Nakon što je dobijena potrebna saglasnost Ministarstva prosvjete za osnivanje fakulteta , kao i na izmjenu Statuta Univerzitet au Banjoj Luci, preostaje da na sjednici Senata naredne sedmice pomenute izmjene budu i formalno potvrđene i da se imenuje privremeno nastavno -naučno vijeće Fakulteta. Takođe, naredne sedmice će rektor imenovati v.d. dekana , te će biti donesena odluka o rasporedu radnika i zaključeni ugovori sa nastavnicima i saradnicima koji će biti angažovani na tom fakultetu.

Time će Fakultet biti u potpunosti spreman za početak nastave 6. marta, a na njemu će svoje studije moći da nastave dosadašnji studenti Visoke škole unutrašnjih poslova (po starom ili novom studijskom programu), kao i oni koji su ranije završili VŠUP, a željeli bi da nastave obrazovanje.

Kako je istaknuto na sastanku značaj osnivanja Fakulteta bezbjednosnih nauka je višestruk. Prije svega dobiće se kvalitetan visokoobrazovan policijski i bezbjednosni kadar neophodan ne samo Ministarstvu unutrašnjih poslova RS i Fakultetu, već i drugim institucijama u Republici Srpskoj.

Istovremeno, otvaranjem Fakulteta bezbjednosnih nauka studenti će dobiti mogućnost daljeg usavršavanja i školovanja na drugom i trećem ciklusu studija, što do sada nije bio slučaj, odnosno stvoriće se pretpostavke za intenzivniji naučni rad na Fakultetu kao i provođenje niza drugih aktivnosti i projekata u vezi sa bezbjednosnom problematikom ne samo u RS, nego i u regionu.