Vijesti 17.09.2015.

Firme dužne milijardu, stanovništvo pola milijarde KM

ČITANJE: 1 minuta
kredit
Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBiH), od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima u iznosu od 5,8 milijardi KM, do sredine ove godine u kategorije B do E (problematični krediti s kašnjenjem), klasifikovano je i dalje zabrinjavajuće visokih 28,1 odsto ili 1,6 milijardi KM.

Pokazatelj za sektor stanovništva nešto je bolji, jer od ukupno odobrenih kredita stanovništvu u iznosu od 5,7 milijardi KM, u navedene kategorije klasifikovano je 12,4 odsto ili 703 miliona KM.

Agencija za bankarstvo FBiH konstatuje da su navedena kretanja posljedica stanja u realnom sektoru i djelovanja ekonomske krize na privredu i ukupnu ekonomiju u BiH, zbog čega kreditni portfolio pravnih lica ima znatno lošiji kvalitet od sektora stanovništva, piše “Dnevni avaz”.

Od ukupnih nekvalitetnih kredita u prošloj godini na pravna lica odnosi se 66 odsto, a na stanovništvo 34 odsto. U prvoj polovini ove godine učešće nekvalitetnih kredita kod sektora stanovništva na istom je nivou, dok je kod pravnih lica blago smanjeno.

Najveće učešće u ukupnim kreditima pravnih lica imaju sektori trgovine 20,2 odsto i proizvodnje 13,9 odsto, a kod stanovništva najveće učešće imaju krediti za opštu potrošnju 38,4 i stambeni krediti 9,7 odsto.

Kod stanovništva je prisutan blagi rast nekvalitetnih kredita kod sve tri grupe po namjeni, a najviše kod stambenih kredita za pet odsto ili 10 miliona KM.

Najlošiji pokazatelji učešća nekvalitetnih kredita od 28,5 odsto imaju krediti plasirani zanatlijama.

(Agencije)