Vijesti 14.03.2016.

(FOTO) Banjaluka: Od Kupusišta do Baterflaja, koji park je najljepši?

ČITANJE: 2 minute
park mladen stojanovic
Banjaluka je (još uvijek) poznata po alejama i parkovima. Ukratko ćemo predstaviti najpoznatije zelene površine:

Park Mladen Stojanović

park1

Park “Mladen Stojanović” je omiljeni park rekreativaca, šetača, porodica sa djecom. Izgrađen je još za vrijeme austrougarske vladavine na mjestu gdje je nekad bila vojna bolnica.

Dobio je ime po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata, Prijedorčaninu, doktoru Mladenu Stojanoviću. Strategijom razvoja grada Banjaluka predviđen je projekat rekonstrukcije parka, ali usljed nedostatka novca za rekonstrukciju projekat je odložen. Park Mladen Stojanović trebalo bi da dobije jezero, pešačku ulicu, staze za trčanje, fontanu, česmu, vodeni zid, scenu i još neke objekte.

Za sada je dobio teretanu na otvorenom.

Park Petar Kočić

park2

Gradski park “Petar Kočić” izgrađen je 1931. godine i u početku je nosio naziv po banu Svetislavu Milosavljeviću Tisi.

Godinu dana kasnije, u parku je postavljen spomenik velikom srpskom književniku Petru Kočiću, pa je park dobio naziv po njemu.

U toku Drugog svjetskog rata srušen je u potpunosti, da bi poslije rata bio obnovljen. Međutim, 2006. godine park doživljava rekonstrukciju, tačnije potpunu promjenu izgleda. Stare fontane od tada nema, a park je dobio muzički paviljon.

Kampus Univerziteta

park3

Ovaj prostor je zaštićen Rješenjem Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a po zahtjevu Instituta za genetičke resurse.

“Univerzitetski grad” stavljen je pod zaštitu u svrhu očuvanja dendroflore, ornitofaune, objekata kulturno-istorijskog nasljeđa, uspostavljanja botaničke bašte i arboretuma i obavljanja naučnih i nastavnih aktivnosti.

Kompleks je nastao kao austrougarska kasarna u širem centru Banje Luke.

Park ispred Muzeja savremene umjetnosti

park4

U ovom parku se nalazi spomenik ”12 beba”. Poznat je kao park gdje se okupljaju ljubitelji šaha.

Park na Bulevaru

park5

Park sa ”okruglom fontanom”

“Parkić”

park6

Šetačka zona u centru grada

Park kod Narodnog pozorišta

park7

Među navijačima poznat kao ”Baterflaj”

”Kupusište”

park8

Park u ulici Vojvode Radomira Putnika.

(Atv)