Vijesti 17.12.2020.

FZO Republike Srpske: Fokus na prevenciji s ciljem rasterećenja bolničkog nivoa zdravstvene zaštite

ČITANJE: 3 minute

Finansijska održivost, unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, te efikasnija organizacija ključni su ciljevi koje će Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pokušati ostvariti u idućoj godini.

Planom rada Fonda zdravstva za narednu godinu, koji je usvojio i Upravni odbor ove ustanove, definisane su aktivnosti od krucijalnog značaja kojima će se nastojati da ostvare zadate strategije, a sve u cilju, kako su istakli, efikasnijeg upravljanja i unapređenje rada.

– Godišnjim planom rada predviđeno je da se posebno jača primarni nivo zdravstvene zaštite, a fokus će biti na prevenciji, sve u cilju rasterećenja bolničkog nivoa zdravstvene zaštite – naglasili su u Fondu zdravstva.

Budući da savremena medicina brzo napreduje i u vezi sa tim rastu i potrebe zdravstvene struke i osiguranika, u fondu su istakli da će u narednoj godini posebna pažnju biti posvećena analizi demografskih promjena i novih zdravstvenih tehnologija, kako bi se adekvatno moglo  odgovoriti na sve izazove savremene medicine.

– Takođe, kao i ranijih godina, nastavićemo da radimo na unapređenju odnosa i komunikacije sa osiguranim licima i poslovnim partnerima. Cilj nam je ostvarivanje što većeg stepena profesionalizma i izgradnje povjerenja, kao i na informisanju svih učesnika u sistemu zdravstvenog osiguranja, a prije svega osiguranika, o svim aktuelnim novinama u ovoj oblasti – naglasili su u Fondu zdravstva.

Ključni izazovi u poslovanju, prije svega, odnose se na, kako kažu, rast učešća starih lica u strukturi stanovništva i uticaj na troškove zdravstvene zaštite, kao i na potrebe za određenim vidovima zdravstvene zaštite.

– Osim toga, fond se suočava i sa nepovoljnom strukturom osiguranika, odnosno sa dominantnim učešćem kategorija osiguranika koji za zdravstveno osiguranje izdvajaju manje nego što troše za zdravstvenu zaštitu – kazali su u Fodu zdravstva.

Kao primjer, sav rizik finansiranja zdravstvenog osiguranja je, naveli su, na zaposlenima koji u ukupnoj strukturi osiguranika učestvuju oko 38 odsto, dok su najzastupljenija kategorija oni koji za zdravstvenu zaštitu izdvajaju mnogo manje, nego što troše, između ostalih, penzioneri.

– U narednoj godini fond će nastaviti sa aktivnostima koje su već dale rezultate, posebno u smislu kontrole i upravljanja svim troškovima. Zahvaljujući toj kontinuiranoj aktivnosti, u protekle četiri godine uspjeli smo da smanjimo svoje obaveze za više od 220 miliona KM, a tim uštedama su omogućena proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja – istakli su u Fondu zdravstva.

Tako da je u narednoj godini planirano da se, kako su dodali, unaprijede metode upravljanja troškovima i obezbijedi efikasnija kontrola i to na mjestu nastanka troška.

Analiza

U Fondu zdravstvenog osiguranja istakli su da su analize za devet mjeseci ove godine pokazale da je kod 60 odsto osiguranika ili njih 392.704 prosječni mjesečni prihod manji je od prosječnog troška.

– Najveće odstupanje troškova u odnosu na prihode je kod penzionera, koji su najčešći korisnici zdravstvene zaštite, čiji prosječni mjesečni prihod iznosi 4,13 KM i pokriva svega 4,74 odsto prosječnog mjesečnog troška po osiguraniku – istakli su u Fondu zdravstva.

Dodali su da izazov u poslovanju predstavlja i opterećenost troškovima zdravstvene zaštite lica za koja nisu uplaćeni doprinosi. U prosjeku godišnje za oko 40.000 radnika doprinos se ne uplaćuje ni za jedan mjesec, a za oko 60.000 radnika se, kako su naveli, godišnje u prosjeku doprinosi neredovno uplaćuju.

(Glas Srpske)