Biznis 02.07.2021.

Gladović: Garantni program pravovremen i kvalitetan odgovor na pandemiju virusa COVID-19

ČITANJE: 3 minute

Zaključno sa junom 2021. godine, sa garancijama Garantnog programa plasirano je 30 miliona maraka kredita preduzetnicima, te mikro, malim i srednjim privrednim društvima u 36 opština Republike Srpske, a uzimajući u obzir mjesečne stope rasta, očekuje se da će do kraja godine biti plasirano 100 miliona kreditnih sredstava, rekla je za Banjaluka.net Radana Gladović, viši saradnik za upravljanje rizicima Garantnog fonda Republike Srpske.

On je dodala da se uspostavljanje Garantnog programa Vlade Republike Srpske iz tog razloga pokazalo kao pravovremen i kvalitetan odgovor na pandemiju virusa COVID-19.

“Posmatrajući proteklih 10 mjeseci koliko Program traje, opšti zaključak je da je ovo jedna od najznačajnijih mjera podrške privrednicima koji su se suočili sa teškoćama u poslovanju tokom prethodne i tekuće godine”, kazala je Gladovićeva i dodala da je uzimajući u obzir rigidnost banaka u uslovima bilo kakve krize, jasno koliki je značaj olakšanog pristupa finansijskim sredstvima, ne samo za kratkoročnu likvidnost, već i za dugoročni rast i razvoj firmi i cjelokupne privrede.

“Garantni program ne samo da je olakšao pristup finansijskim sredstvima za privrednike, nego je omogućio i bržu proceduru odobravanja kredita i povoljnije uslove u odnosu na standardne uslove kreditiranja od strane banaka, a sve to bez dodatnog troška za klijente”, ističe.

Pored upravljanja Garantnim programom i posredovanja između banaka i Vlade Republike Srpske, kao organizatora Programa, Fond kontinuirano radi na uvođenju novih proizvoda i  unapređenju poslovnih procesa.

“Sve to uz obavljanje redovne aktivnosti koja je tokom 2021. godine takođe doživjela primjetan rast,  je još jedna potvrda značaja i ulogu Garantnog fonda na tržištu Republike Srpske. Koristeći pozitivno iskustvo stečeno tokom provođenja Garantnog programa, koji ima privremeni karakter i završava se krajem godine, Garantni fond je od početka godine radio na razvijanju novog proizvoda- garancije na portfelj kredita, koji će vrlo brzo postati standardni proizvod i dio redovne aktivnosti Fonda”, najavila je Radana Gladović.

Ona je pojasnila da se dosadašnje poslovanje Fonda baziralo na izdavanju pojedinačnih garancija, po principu  jedan kredit-jedna garancija, dok je sada omogućeno izdavanje portfolio garancije, po istom principu na kojem funkcioniše i Garantni program.

“Ovaj proizvod nosi brojne prednosti za klijente, kao što su jednostavniju proceduru odobravanja i povoljnije uslove, pri čemu trošak garancije u cjelosti snosi banka. Potpisivanje Ugovora o garantovanju kreditnog portfelja sa bankama je u završnoj fazi, a na ovaj način je planiran plasman dodatnih 50 miliona KM kredita do kraja godine”, dodaje.

Određene banke na domaćem tržištu već imaju iskustvo u korištenju portfolio garancija izdatih od Evropskog investicionog fonda i drugih međunarodnih institucija, a ovo je prvi put da se na tržištu Bosne i Hercegovine pojavljuje ovaj instrument, koji je izdala domaća institucija.

“Garantni fond je na ovaj način pokazao da ne zaostaje za zemljama regiona i Evropske unije u pogledu primjene novih finansijskih instrumenata podrške privredi, te da se uspješno prilagođava novonastalim uslovima na tržištu”, zaključuje Radana Gladović.

(Nevena Stanojević)