Biznis 19.09.2019.

GORAN MARIČIĆ ZA BANJALUKA.NET: Koverte ostavite za svadbe, a radnike plaćajte preko računa

ČITANJE: 7 minuta

Započeta akcija pojačanih kontrola poreskih obveznika za koje se sumnja da dio plate radnicima isplaćuju u koverti ili na ruke, a ne na njihove račune u bankama, nastavak je aktivnosti Poreske uprave RS na suzbijanju sive ekonomije, i od nje očekujemo veoma pozitivne efekte jer će dobrim dijelom spriječiti poreske obveznike da rade nelegalno, da vrše utaju poreza i doprinosa i da budu nelojalna konkurencija onim poreskim obveznicima koji posluju legalno, rekao je u intervjuu za „Banjaluka.net“ Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

On je istakao da je primjetno da se određeni broj poreskih obveznika ne pridržava zakonskih propisa, te da isplaćuje dio plate u koverti, a radnika prijavljuje na minimalni iznos plate čime čini utaju poreza i doprinosa. Dodao je da očekuje pomoć radnika koji dio plate dobijaju na ruke, i pozvao ih da takve pojave prijave Poreskoj upravi RS, te da sarađuju sa poreskim inspektorima prilikom kontrola.

BANJALUKA.NET: Početkom ovog mjeseca najavili ste pojačane kontrole poreskih obveznika za koje se sumnja da dio plata radnicima isplaćuju protivzkonito, odnosno u koverti, ili „na ruke“. Na koji način ćete vršiti te kontrole, i kakva su Vaša očekivanja?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je započela pojačane kontrole širom Republike Srpske sa ciljem otkrivanja onih poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u koverti. Poseban akcenat u ovim kontrolama biće stavljen na one poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, te će se vršiti analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu. Očekujemo da će nam u ovoj akciji pomoć pružiti i sami radnici koji su prijavljeni na minimalac, a koji dio plate dobijaju u koverti. Oni sve to mogu prijaviti na brojeve telefona i elektronsku adresu Poreske uprave RS, a inspektori Poreske uprave RS će po zaprimljenoj prijavi istražiti tog poreskog obveznika. Poslodavcima u Republici Srpskoj poručujem da poštuju zakonske propise u ovoj oblasti i da, što je pomalo i šaljivo, pare u kovertama daju na svadbama i drugim proslavama, a da svojim radnicima kompletan iznos plate isplaćuju preko računa.

BANJALUKA.NET: Sve to se dešava i pored napora Vlade RS, koja konstantno radi na iznalaženju mjera koji bi uticale na rasterećenje privrede i poboljšanje položajan radnika?

MARIČIĆ: Upravo tako. Dakle, Vlada RS je donošenjem Zakona o podsticajima u privredi RS stvorila pretpostavke, kako za povećanje plata u realnom sektoru, tako i privlačenju domaćih i stranih investitora u privredi. Ovo zakonsko rješenje Vlade RS ima za cilj veću platu za radnike i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koje radnik dobije u legalne tokove, odnosno smanjenje sive zone rada.

BANJALUKA.NET: Šta konkretno donosi taj zakon, u dijelu poboljšanja položaja radnika?

MARIČIĆ: Novim Zakonom o podsticajima u privredi, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih je jedan od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini. Ukoliko poslodavac u toku jednog obračunskog perioda radniku poveća platu koja bi nakon tog uvećanja bila veća od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate. U slučaju ako je iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u RS, ali ne prelazi iznos od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate. Zahtjev za podsticaj za povećanje plate radnika privredni subjekti podnose Ministarstvu privrede i preduzetništva najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obračunskog perioda za koji se traži podsticaj, dok Poreska uprava obračunava i provjerava povećanje plate i plaćenih doprinosa, pojedinačno po radniku kod privrednog subjekta.

BANJALUKA.NET: Da li ste u ovoj godini radili kontrole zbog sumnji u isplate dijela plata u kovertama, odnosno „na ruke“?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je u julu i avgustu ove godine izvršila 42 kontrole poreskih obveznika koji su isplaćivali minimalna lična primanja, te su kod njih 18 utvrđene nepravilnosti kod obračuna poreza i doprinosa na lična primanja, zbog čega je naloženo plaćanje obaveza po osnovu doprinosa u iznosu od 589.517 KM, a po osnovu poreza 120.789 KM.

BANJALUKA.NET: Kakva je naplata javnih prihoda Republike Srpske u ovoj godini?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je u prvih osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 1,674 milijardi maraka, što je za 51,5 miliona KM ili tri odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Naplata direktnih poreza je u tom periodu iznosila 339,6 miliona maraka, što je za šest odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 128,7 miliona KM ili 37,4 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Međutim, porez na dobit je u prvih osam mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 181,1 milion KM, što je za 13,7 miliona maraka ili devet odsto više nego u istom periodu prethodne godine. S druge strane, naplata doprinosa nastavlja trend rasta i obara rekorde, pa je tako u periodu januar-avgust ove godine iznosila 1.034 milijarde KM, a što je za 63,5 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Rast naplate, bilježimo i kod ostalih javnih prihoda, posebno kod naknada za priređivanje igara na sreću kojih je za osam mjeseci naplaćeno 24,8 miliona maraka ili 39 procenata više.

BANJALUKA.NET: Šta utiče na tako dobre rezultate u naplati javnih prihoda?

MARIČIĆ: Razlozi veće naplate javnih prihoda u RS se svakako jednim dijelom mogu pripisati dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u RS u ovoj godini, za šta je svakako zaslužna Vlada RS i mjere koje provodi na rasterećenju privrede i poboljšanju položaja radnika. Takođe, na rast prihoda uticali su i veće plate radnicima u prosvjeti i MUP-u, zatim povećanje broja obveznika doprinosa-zaposlenih u RS za oko 9.500 u avgustu ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na veće prihode je uticalo i povećanje minimalne plate radnicima u RS, kao i svakodnevne aktivnosti koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole.

BANJALUKA.NET: Poreska uprava RS posljednjih godina dosta radi na polju digitalizacije. Koje su to novine u ovoj godini, kada je su u pitanju elektronske usluge Poreske uprave RS?

MARIČIĆ: Pored ranije uvedene mogućnosti elektronskog podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku – 1002, od početka ove godine omogućili smo elektronsko podnošenje poreskih prijava za porez na dobit, te prijava za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu. Poreska uprava RS je, sa ciljem jačanja usluga poreskim obveznicima i pojednostavljenja procedura, uvela novu mogućnost a to je elektronsko podnošenje prijava za registraciju u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao i poreske
prijave za ostale naknade, čije je korištenje omogućeno putem internet stranice Poreske uprave RS-Elektronske usluge. Pored toga, započeli smo i sa popunjavanjem poreskih prijava za registrovano oružje u ime poreskih obveznika-fizičkih lica. Opredjeljenje Poreske uprave RS za naredni period je da omogućimo podnošenje svih poreskih prijava elektronskim putem, bez potrebe dolaska na šaltere Poreske uprave. Svakako, tu je i „Android mobilna ePURS aplikacija“ koju smo uveli u junu ove godine i na taj način omogućili poreskim obveznicima da putem svojih android mobilnih uređaja na vrlo jednostavan i brz način pristupe svojim poreskim evidencijama. Takođe, do kraja godine trebalo bi biti obezbjeđeno i funkcionisanje Elektronskog sandučeta, što bi dodatno olakšalo komunikaciju sa poreskim obveznicima.

(banjaluka.net)

Oznake: Goran Maričić