Biznis 03.11.2018.

GORDAN PEHAR: Zajedničke vrijednosti, pozitivna energija i želja da mijenjamo postojeće stanje, temelj su dobrog rezultata

ČITANJE: 9 minuta

Predsjednik Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Gordan Pehar, u intervjuu za Banke & Biznis magazin.

– Njegujemo kulturu korektnog i profesionalnog ponašanja prema kolegama, klijentima i trećim licima, držeći se visokih pravnih i etičkih standarda

– Mi se ne vrednujemo samo po brojkama, nego i po utisku koji ostavljamo kao tim, u odnosu prema klijentima i okolini u kojoj radimo.

Kako vidite ulogu UniCredit-a, odnosno ulogu koju ima UniCredit Bank Banja Luka na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine?

UniCredit grupa je vodeća panevropska bankarska grupacija, s mrežom filijala kojima pokriva zemlje Zapadne, Centralne i Istočne Evrope. Na tržištima na kojima poslujemo, svojim klijentima pružamo usluge kroz jedinstveni poslovni model, te smo u pravom smislu riječi „One Bank, one UniCredit“. Na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, UniCredit zauzima poziciju tržišnog lidera. Pripadnost UniCredit grupi nam daje veliku snagu i benefite , ali s druge strane nosi i veliku odgovornost u pogledu odnosa prema klijentima i zajednici u kojoj djelujemo. To znači da osim stalnog rasta i podizanja kvaliteta naših usluga, njegujemo kulturu korektnog i profesionalnog ponašanja prema kolegama, klijentima i trećim licima, držeći se visokih pravnih i etičkih standarda. Vjerodostojnost, ugled i dugoročna održivost, naš su smisao dobrog poslovanja.

RAST DEPOZITA ODRAZ JE RASTA POVJERENJA KLIJENATA

Jeste li zadovoljni rezultatima poslovanja UniCredit Bank Banja Luka u prošloj godini, odnosno prvoj polovini 2018. godine?

Prošlu poslovnu godinu (2017.) smo završili sa rezultatima koji su iznad planiranih veličina i tržišnog prosjeka, sa dobiti od 25,8 miliona KM, aktivom od 1,48 milijarde KM i kapitalom od 201 milion KM. Time smo potvrdili svoju poziciju sistemski važne finansijske institucije na tržištu RS i BiH. S tim u vezi, drago mi je da mogu da potvrdim kontinurian trend rasta svih ključnih parametara iz godine u godinu. Tako je i u prvoj polovini ove godine, neto dobit na 30.06. iznosila 13,5 miliona KM i veća je za 7,7% u odnosu na isti period prošle godine. Stopa adekvatnosti kapitala u procentu 19,5% i dalje je iznad prosjeka tržišta i značajno iznad regulatornog minimuma, što odražava stabilnost i snagu Banke. Možemo potvrditi i rast depozita klijenata po svim segmentima u toku 2018. godine (+38,8% na kraju juna, u odnosu na isti period 2017. godine), što je odraz rastućeg povjerenja klijenata u Banku. Kontinuirano povećavamo i tržišno učešće Banke na tržištu RS-a, pa je tako na 30.06.2018. učešće u ukupnim kreditima iznosilo 21% a u depozitima 19%. Međutim, više od rezultata raduje me pozitivna radna i timska energija koja je postala zaštitni znak ove banke

Šta je prema Vašem mišljenju ključni generator dobrog rezultata Banke?

Ključni generator uspjeha za mene su pozitivno radno okruženje, te motivisani i kompetentni zaposlenici s visokim osjećajem predanosti radu i pripadnosti Banci i UniCredit grupi, zbog čega je naša banka prema rezultatima istraživanja organizacione klime, zauzela vodeće mjesto u svom segmentu. Faktori koji su uticali na ove pokazatelje su: čvrsta korporativna kultura, otvorena međusobna komunikacija, podržavanje promjene radnih mjesta u okviru Banke, programi razvoja zaposlenih uz visoku posvećenost top menadžmenta.

IZAZOVI SU NAŠE PRILIKE

Kako uspjevate održati radnu energiju na nivou koji kontinuirano generiše dobar rezultat?

Moj tim i mene pokreću zajedničke vrijednosti, pozitivna energija i želja da mijenjamo postojeće stanje. Trudimo se stvari raditi na drugačiji i bolji način, jer ako nije tako onda ne radimo sa 100% svojih kapaciteta. U svemu tome važno je biti siguran u temeljne vrijednosti koje nas pokreću u poslu, održavati neku vrstu ushićenosti i entuzijazma, ali i upravljati svojim vremenom, određivati ispravne prioritete, i na kraju dobro organizovati i poslovne i privatne obaveze. Pri tome uvijek imamo na umu naše temeljne vrijednosti: klijent je na prvom mjestu, razvoj zaposlenih, saradnja i sinergija, upravljanje rizikom i izvršenje i disciplina.

U prvoj polovini ove godine neto dobit iznosila 13,5 miliona KM i veća je za 7,7% u odnosu na isti period prošle godine ~ U prošloj godini uvećali broj aktivnih klijenata mobilnog bankarstva za tri puta.

Kako gledate na izazove sa kojima se susrećete u svakodnevnom radu, a šta prepoznajete kao perspektive našeg tržišta?

Mogu reći da sam sretan što sam prvi posao, i cijelu karijeru izgradio u bankarskom sektoru, za koji držim da je jedan od najbolje uređenih segmenata naše ekonomije. Kao i u svakom poslu, tako i u bankarstvu, život je pun izazova, a mi na njih gledamo kao na prilike. U proteklih nekoliko godina nije bilo niti jednog većeg projekta u kojem UniCredit banka nije direktno ili indirektno, kao članica konzorcija banaka, sudjelovala. Radeći na taj način mi ispunjavamo u punom smislu našu misiju kako prema vlasnicima tako i prema društvenoj zajednici u kojoj poslujemo.

Ako bih morao istaknuti jedan primjer, onda bi to bilo refinansiranje duga grada Banje Luke u iznosu od 73 miliona, gdje smo bili nosioci konzoircijuma banaka, što je najveći iznos finasiranja jedne lokalne samouprave do sada. Refinansiranjem duga otvorili smo mogućnosti nastavka važnih infrastrukturnih projekata grada, te značajno smanjili mjesečne rate. Ovaj primjer izdvajam jer pokazuje da domaće banke imaju znanja i finansijskih kapaciteta za najveće transakcije, što se u javnosti nekad nepraveno osporava. S druge strane, to ne bi bilo moguće bez jasne vizije i razvojnog plana rukovodstva grada Banja Luka. Volio bih kad bi u našem društvu bilo više lokalnih zajednica koje bi pratile primjer Banje Luke. Na kraju, ova transakcija prepoznata je u stručnoj javnosti, te je od strane poslovnog internet portala Indikator.ba ocijenjena kao „poslovni potez godine“ u bankarskom sektoru BiH.

Izazove je puno lakše savladati ako postoji dobar dijalog između zainteresovanih strana, a to je ono što nam često nedostaje. Na kraju svi poslujemo na istom tržištu i imamo isti interes, a to je prosperitet zajednice u kojoj živimo.

KONTAKT SA NOVIM TEHNOLOGIJAMA

Nalazimo se u eri digitalizacije i inovacija. Dokle je u toj tranziciji stigla UniCredit Bank Banja Luka? Odnosno, može li se poslovati digitalno na još uvijek tradicionalno orijentisanom tržištu?

Mi kao dio UniCredit-a smo već uveliko na putu digitalne transformacije, što znači da svakodnevno radimo na unapređenju i uvođenju novih tehnologija u naš rad. U isto vrijeme želimo zadržati blizak kontakt s klijentima, vodeći računa o njihovim potrebama i navikama, želimo biti jedan korak ispred ali ne više od toga. Tako smo u prošloj godini uvećali broj aktivnih klijenata mobilnog bankarstva za tri puta, a ponuda proizvoda dostupna kroz mobilno bankarstvo je obogaćena sa uslugama e-uplatnice, koja klijentimna omogućava jednostavno plaćanje režijskih troškova jednim klikom, a do kraja godine za naše klijente pripremmao i nove funkcionalnosti m-bank usluge… Ipak, po dostupnosti i razvijenosti usluga elektronskog bankarstva, ali i regulatornog okvira koji je jedan od preduslova za njegov razvoj, još uvijek značajno kasnimo za zemljema okruženja. Dobra saradnja sa nadzornim tijelima i zajednička inicijativa bankarske zajednice, nužni su za daljnji napredak u ovom segmentu. Istovremeno, nastavili smo sa unapređenjem kvalitete usluge u filijalama stavljanjem u funkciju redomata (q-management), kako bismo efikasnije upravljali vremenom i gužvama i tako uticali na rast zadovoljstva klijenata. Potrebe naših klijenata još uvijek su usmjerene na tradicionalne bankarske kanale, i mi smo toga svjesni. Stoga se trudimo da danas najbolje moguće odgovorimo na trenutne potrebe klijenata, a da istovremeno kroz inovacije pripremamo i klijente i nas same na najnovije trendove.

Koje kompetencije za rad i napradovanje u Banci su vam bitne, imate li neku poruku za mlade ljude koji traže zaposlenje?

U saradnji sa fakultetima ekonomskog, pravnog, informatičkog i matematičkog usmjerenja već drugu godinu provodimo projekat “Prva velika šansa”, kojim smo studentima završnih godina ponudili mogućnost plaćenje prakse, uz konkretan rad u različitim dijelovima banke. Prvi ciklus je bio uspješan, a svi polaznici su po okončanju prakse dobili i ponude za zaposlenje u Banci. Jako smo zadvoljni sa rezultatima programa kao i sa povratnim informacijama, tako da ovu praksu nastavljamo i u 2018. Svjesni smo da obrazovni sistem ne može proizvesti kadrove koji će biti „ready now“ za rad u Banci, pa i na ovaj način želimo smanjiti gap između teorijskih i praktičnih znanja. Na kraju krajeva, ako kod novih zaposlenika moramo birati između temeljnih vrijednosti i kompetencija, uvijek ćemo prednost dati vrijednostima. Kompetencije, znanja i vještine su nešto što se lako može naučiti ako je sistem vrijednosti ispravan.

Također, na ovaj način želimo poslati poruku mladim ljudima da na lokalnom tržištu postoje uspješne kompanije koje trebaju ambiciozne i školovane stručnjake. Mi želimo biti najpoželjnije mjesto za rad u svom segmentu, razvijati interne kadrove i pravično nagrađivati individualne doprinose i kvalitet. To je moguće samo ako stvorimo podsticajno i preduzetničko okuženje, u kojem svi imaju jednaku šansu da se dokazu i da napreduju.

PODRŠKA DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI

Na kraju, moramo Vas pitati i za uobičajene bankarske proizvode i usluge, recite nam šta je trenutno aktuelno u vašoj ponudi?

Pomenuo bih sada već redovnu akciju kredita koja je otpočela u septembru, a koja klijentima nudi povoljne stambene i gotovinske kredite. Također, naglasio bih da imamo poseban paket proizvoda nazvan „Modula paket“ namijenjen učenicima i studentima koji omogućava tokom čitavog perioda školovanja korištenje tri najtraženija proizvoda bez naknade; tekućeg računa, debitne kartice i m-bank aplikacije. Također, posebno smo ponosni na naš društveno odgovorni program „Stvarno dobro mobilno bankarstvo“, kojim povezujemo jedan od najpopularnijih bankarskih proizvoda i društveno odgovorno poslovanje.

Naime, u vremenu kada skoro svaka banka klijentima nudi i mobilno bankarstvo, mi odgovorno tvrdimo da je naše „stvarno dobro“, jer od svake naknade od transakcije učinjene mobilnim bankarstvom mi izdvajamo 10% u donatorski fond iz kojeg potom podržavamo zajednicu na projektima koji doprinose razvoju šire društvene zajednice na konkretnim projektima. Kao npr. kada smo učestvovali, ne samo novčano nego i vlastitim radom u obnovi i izgradnji nekoliko dječijih igrališta.

(Banke&Biznis)