Vijesti 23.03.2017.

Grad Banja Luka na više načina uključen u socijalnu zaštitu građana

ČITANJE: 2 minute

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, koji se ove godine održava pod nazivom „Promocija održivog razvoja i zdravih zajednica“, u Banjoj Luci je danas na Fakultetu političkih nauka održan skup pod nazivom „Da li smo socijalno (ne) odgovorna zajednica”?

Dekan Fakulteta političkih nauka univerziteta u Banjoj Luci, Zdravko Zlokapa, ocijenio je da zemlje u tranziciji, kao što je Republika Srpska i BiH, imaju veoma izražene probleme u oblasti održivog razvoja i stvaranja zdravih zajednica.
On  je naveo  da su zbog tih problema ovakvi skupovi značajni, kako bi se iznijeli rezultati i razmijenila iskustva u ostavrivanju  ciljeva kada je riječ o socijalnim pravima.

-Dan socijalnog rada ove godine u cijelom svijetu se obilježava pod potom “promocija održivog razvoja i zdravih zajednica”, iako niko, pa čak ni najbogatije zemlje nisu uspjele ostvariti oba cilja –  da ostvare održiv razvoj i da stvori zdrave zajednice – kazao je Zlokapa.

Program današnjeg skupa u Banjoj Luci ima za cilj promociju zajednice i socijalnog rada, podizanje znanja u vezi sa strukom socijalnog rada i razmjenu primjera dobre prakse iz zajednica.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku u  Gradskoj upravi Grada Banja Luka, Natalija Trivić predstavila je aktivnosti koje Grad Banja Luka preduzima u oblasti socijalne zaštite. Ona je  rekla  da je Grad  na više načina uključen u socijalnu zaštitu građana kojima je ona potrebna.

-Izrada projekata za socijalnu zaštitu građana, kao i finasiranjem Centra za socijalni rad, daje doprinos za unapređenje socijalne zaštite građana – rekla je Trivićeva. Prema njenim rijčima, Grad je za socijalnu zaštitu, za 2017.godinu  godinu izdvojio za funkcionisanje JU „Centar za socijalni rad“ oko 13.300.000 KM.

Osim toga, unutar Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu zaštitu izdvajaju se dodatna sredstva za poslove socijalne zaštite u iznosu od oko 700.000 KM, a koja su najvećim dijelom namijenjena za funkcionisanje javnih kuhinja, sigurne kuće, za udruženja iz oblasti socijalne zaštite, te poboljšanje života lica sa invaliditetom. Takođe, Grad obezbjeđuje sredstva za stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom statusu i obezbjeđuje pogodnosti za boravak djece u JU “Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje“,  kroz subvencionisanje ishrane djece, objavljeno je na sajtu Gradske uprava grada Banjaluka.

-Saradnja sa nevladinim organizacijama, koje imaju najbolji uvid u potrebe krajnjih korisnika socijalne zaštite, sa kojima smo u svakodnevnoj komunikaciji od naročitog nam je značaja – zaključila  je Trivićeva.

U radu skupa, koji je ove godine organizovan po drugi put na Fakultetu političkih nauka, učestvovali su osim predstavnika Grada Banja Luka i predstavnici drugih lokalnih zajednica iz RS.

(BLportal)