Vijesti 05.05.2019.

GRAD MIJENJA PRAVILA Zakup poslovnih prostora produžuju na 10 umjesto na dvije godine

ČITANJE: 2 minute

Brojne organizacije i udruženja koja koriste gradske poslovne prostore pod posebnim uslovima, ubuduće bi ih mogla dobiti na korištenje na 10 umjesto dosadašnje dvije godine.

Ovaj novi period korištenja gradskih prostorija datih u zakup pod posebnim uslovima, predložen je izmjenom postojeće odluke koja će se naći na dnevnom redu idućeg zasjednja Skupštine grada.

Jedan od razloga za donošenje ove odluke, kako je obrazloženo, stoji i u činjenici da su svi zakupci poslovnih prostorija pod posebnim uslovima svojim sredstvima sanirali, adaptirali i priveli namjeni poslovne prostorije, a za šta su uložili značajna materijalna sredstva, što opravdava produženje perioda zakupa.

Prema podacima Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, skupštinskim odlukama, različitim organizacijama i udruženjima je dodijeljeno u zakup pod posebnim uslovima oko 180 poslovnih prostora, na period od dvije godine.

-Kako polovinom 2019. godine ističe period od dvije godine zakupa za prve zakupce pod posebnim uslovima, smatramo da bi bilo racionalno da se izmjenom Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u svojini Grada omogući trajanje zakupa poslovnih prostorija pod posebnim uslovima na duži vremenski period, kako već donesene odluke o dodjeli u zakup, ne bi ponovo bile predmet dnevnog reda Skupštine grada – poručili su iz resornog odjeljenja.

Samim tim, kako su istakli, bila bi stvorena mogućnost da se Aneksom ugovora produži zakup poslovnih prostorija pod posebnim uslovima na period do 10 godina, sa svim zakupcima koji su dostavili dokaz da su izmirili sve ugovorne obaveze, te koji poslovne prostorije koriste za ugovorom definisane namjene.

Napomenuli su da je odredbama ugovora o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima regulisano da Grad može jednostrano odustati od ugovornog odnosa i prije isteka perioda na koji su zaključeni ugovori, ukoliko zakupci ne ispunjavaju svoje ugovorom definisane obaveze, te ukoliko ne koriste poslovne prostorije u skladu sa namjenom.

Odlukom o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u svojini Grada Banja Luka regulisano je da se poslovne zgrade i poslovne prostorije mogu pod posebnim uslovima dati u zakup: organima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Republika Srpska ili Grad, humanitarnim organizacijama, organizacijama iz oblasti kulture, sporta, zdravstvene i socijalne zaštite kao i drugim slučajevima, kada za to postoji interes Grada.