Magazin 27.03.2016.

Zašto su bez arhitekte gradnja ili renoviranje prostora skupi?

ČITANJE: 3 minute
arhitekta
Kada angažuju arhitektu, ljudi nisu sigurni šta je usluga arhitekte, šta da očekuju i koliko ta usluga uopšte košta.
Arhitektonski projekat je u svojoj suštini ideja, koja se predaje u formi crteža, a ideje često nisu valorizovane, pogotovo u odnosu na stvari i robu koji su opipljivi, pa se vrlo često može čuti da je angažovanje arhitekte ili tima inženjera skupo.
No, da bi se došlo do ideje, potrebno je promisliti i sagledati prostor, tehnički riješiti konstruktivne izazove, a onda tu ideju vješto prevoriti u čitke i tehnički precizne crteže na papiru, istovremeno razumljive i klijentu koji nije tehničko lice, ali i potencijalnom izvođaču i majstoru koji treba da je izvede.

Nerazumijevanje procesa projektovanja i potrebnog vremena da se ideja materijalizuje na papiru često dovodi do toga da se u procesu kada želite nešto graditi, ili uređivati neki prostor, često ubrzava ili požuruje upravo ova faza planiranja, koja na kraju može rezultirati sa posljedicom da se i ne dođe do najboljeg, najekonomičnijeg predloga ili ideje, što bi ustvarii trebalo da bude cilj svakog projekta.

Klijenti obično ne mogu da predvide sve zamke  koje nerazrađene ideje ili skice na papiru donose u izvođenju i koliko novaca mogu da ih koštaju. Čak i kad postoje idejni projekti, ubrzavanje arhitekte i etape projektovanja i osmišljavanja rješenja mogu da dovedu do ironične situacije da izvođenje samo donese povećanje troškova.

Dobro planiranje može značajno da vam smanji troškove izvođenja, prvo, jer na papiru koji sve trpi, može da se isproba više funkcionalnih rješenja i opcija, te da se odabere najfuncionalnije, a time se i smanjuju greške u količinama ugrađenih materijala. Pravilno definisano rješenje ostvaruje funkcionalnost na najbolji način. Naravno, potpuno je drugo pitanje nekad odstupiti od uobičajenih konvencionalnih rješenja, ali i ovaj pristup kod planiranja od arhitekte zahtijeva podrobnije i efikasnije razmišljanje koje neće donijeti greške i izmjene u izvođenju.

Dobrim planiranjem možete izbjeći neadekvatne prostorije, neiskorištene viškove prostora, i sve buduće probleme u održavanju. Početi gradnju i radove prije nego ste provjerili neku ideju na papiru je skupa “gimnastika” kod koje najmanja greška u prostoru košta mnogo novaca u materijalu, koji morate prepravljati, rušiti, i na kraju “iako nije ispalo savršeno” prihvatiti upravo takvo kakvo jeste – polovično zadovoljavajuće.

Sve ove probleme možete izbjeći ukoliko imate arhitektonski projekat. Kod sanacija objekata, budući da nije predviđeno zakonom, preskače se faza planiranja (izrade tehničke dokumentacije), a nepostojanje projekta zaista može puno da košta. Arhitekta može da predvidi probleme u gradnji, može da predvidi i smanji troškove sanacije, da vidi i isprojektuje neko rješenje mnogo dalje od onoga koliko ste vi u stanju da vidite i zamislite u prostoru, (makar svakog dana boravite u tom prostoru), i da Vam ponudi samo poboljšanu ideju koju i sami imate u početku.

Sem toga, arhitekti su uvijek aktuelizovani sa najnovijim materijalima i tehnikama koje imaju na tržištu, imaju kontakte dobavljača i poznaju zakon o građenju, te šta Vam je dozvoljeno, a šta ne, izvoditi bez svih potrebnih građevinskih dozvola i saglasnosti. Savjet i vođenje kroz projekat gradnje uveliko je olakšan sa arhitektom, čak ukoliko se radi i o najmanjem projektu renoviranja, ili opremanja.

Zato uvijek treba dva puta razmisliti o tome da se angažuje arhitekta i izradi makar i idejni arhitektonski projekat, pre nego što pomislite da sami možete to bolje riješiti, pogotovo bazirajući tu odluku na cijeni troškova usluge arhitekte. Kvalitet i cijena rezultata sa angažovanjem arhitekte i plaćenom uslugom arhitekti, uvijek je jeftinija varijanta od one u kojoj mijenjate mišljenje i ideje u procesu izvođenja radova.

(Banjaluka.net / Anđelina Ošap Gaćanović, dia)