Biznis 11.11.2020.

GRAĐANI OŠTEĆENI ZA 1,2 MILIONA KM: UIO i dalje ignoriše oslobađanje od carina pri uvozu automobila

ČITANJE: 4 minute

Građani i firme u BiH oštećeni su za više od 1,2 miliona maraka koje im Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ne isplaćuje iako na to imaju pravo po osnovu oslobađanja od plaćanja carine. Najveći dio navedenog iznosa potražuju uvoznici automobila, saznaje portal Capital.

Dok se troškovi novih sporova i kamata gomilaju, Upravni odbor UIO ignoriše nastali problem za koji u UIO tvrde da nemaju rješenje.

Naime, fizička i pravna lica koja uvoze u BiH putničke automobile prilikom carinjenja dokazuju porijeklo vozila, na osnovu čega se ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja carine.

Nakon što su iz grupacija VW, Audi i BMW rekli da za polovna vozila ne mogu garantovati da li ispunjavaju porijeklo iz EU, UIO od uvoznika uzima depozit u iznosu carine i polaže ga posebne depozitne račune. Nakon toga se dokazi o porijeklu vozila šalju carinama zemalja izvoznica kako bi izvršila provjera dokaza o porijeklu (obrasca EUR 1).

Ako stigne potvrda porijekla, Uprava depozit vraća uvozniku, a ako stigne negativan nalaz, UIO depozit uplaćuje na Jedinstveni račun i taj novac se dijeli nivou BiH i entitetima.

Problem nastaje jer se depoziti onima koji su dokazali porijeklo vozila iz EU ne vraćaju ni nakon potvrde iz zemalja porijekla.

Dug prema uvoznicima tako je premašio 1,2 miliona maraka, zbog čega su mnogi zatražili prinudno izvršenje.

U UIO to potvrđuju i ističu da su im „vezane ruke“.

„Uprava za indirektno oporezivanje susreće se sa velikim problemom u postupku izvršenja rješenja o povratu sredstava deponovanih u carinskom postupku. Sve je funkcionisao potpuno normalno do početka prinudnog izvršenja presude Suda BiH od 28. septembra 2016. godine“, kažu u UIO.

Tom presudom je, kako je Capital objavio, RS dobila spor protiv UIO jer nisu na vrijeme podijeljeni prihodi od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu. UIO je obavezana na isplatu naknade štete Republici Srpskoj u iznosu višem od 15 miliona KM, a sa kamatom od 2013. godine to premašuje 30 miliona KM. Dio je naplaćen prinudno, a onda je naplata zaustavljena do 11. juna 2021. godine.

U Upravi su tokom spora stalno isticali da nisu ni mogli biti tuženi s obzirom da odluke o raspodjeli i poravananjima prihoda od indirektnih poreza donosi Upravni odbor UIO, te da je Uprava sve odluke koje su bile usvojene i provela.

„Zbog izvršenja pomenute sudske presude, prinudnim putem, izvršena je zapljena 4,66 miliona KM, od čega sa depozitnih računa 1,8 miliona. Uprava nije u mogućnosti vratiti sredstva po okončanju carinskog postupka i podnošenja zahtjeva uvoznika“, ističu u UIO.

Preciziraju da je trenutno 805 zaprimljenih i pripremljenih rješenja za povrat gotovinskog depozita depozitarima i potvrđuju da je u pitanju iznos od 1.262.525 KM koje duguju.

„Nismo u mogućnosti izvršiti povrat zbog nedostatka sredstava na depozitnim računima, te, usljed nastale situacije trpimo štetne posljedice. Naime, obveznici pokreću izvršne i parnične postupke i vrši se zapljena sredstava sa Jedinstvenog računa UIO“, istakli su u Upravi.

Dodaju da se suočavaju i sa troškovima izvršnih postupaka koji samo po jednom podnesku iznose oko 300 KM, sa kamatama i drugim obavezama koje moraju podmirivati iz budžeta Uprave. Dodaju i da se značajni troškovi parničnih postupaka podmiruju sa javnog računa Trezora BiH.

„Uprava nema mehanizma na osnovu kojeg bi mogla riješiti sporne odnose i preduprijediti bespotrebni odliv sredstava po osnovu troškova vođenja postupaka, kao i kamata koje se dosuđuju uvoznicima, a što dodatno usložnjava problem“, naveli su u UIO.

Upravni odbor odgovaran

Na pitanje šta su uradili da se problem riješi ističu da redovno informisali Upravni odbor o svemu u vezi sa tužbom RS protiv Uprave.

„Za UIO je prihvatljivo svako rješenje koje predloži UO, a kojim bi se riješio problem, te preduprijedila pljenidba sredstava sa računa koji pripadaju Jedinstvenom računu i otklonile štetne posljedice po UIO nastale već provedenom pljenidbom sa tih računa. UIO moli sve zainteresovane strane da opet razmotre problemime sa kojima se Uprava suočava. Predlažemo da Upravni odbor što prije donese odluku o načinu izvršenja sudskog rješenja i da dâ upute UIO o povratu depoza“, ističu u UIO.

Podsjećamo, problemom u sličnoj situaciji se bavio i Savjet ministara BiH u martu 2019. godine kada je zaključio da Upravni odbor treba usaglasi način isplate duga RS po pravosnažnoj sudskoj presudi, čime bi bio riješen i problem sa vraćanjem depozita.

(SB/Banjaluka.net)

Oznake: UIO BiH