Vijesti 09.10.2018.

„Građanska patrola“ pokrenula mnoge aktivnosti

ČITANJE: 2 minute

Naši sugrađani su u proteklih desetak dana, putem aplikacije „Građanska patrola“, najviše prijavljivali komunalne probleme. Prema podacima gradskih službi, najveći broj prijava odnosio se na kvarove na javnoj rasvjeti, uništene sprave na dječijem igralištu, divlje deponije i nepropisno parkiranje.

Putem ove aplikacije, prijavljeno je, između ostalog, i oštećenje stuba javne rasvjete u Bulevaru Petra Bojovića, a nadležno Odjeljenje za komunalne poslove je izdalo nalog da se ovaj kvar sanira. Građani su, takođe, prijavili i da ne radi dio javne rasvjete u Adi.

Na dječijem igralištu u Aleji Svetog Save prijavljeno je da je oštećena klackalica. Obvaj rekvizit, kao i porušeni stubići u Ulici Milana Rakića, biće popravljeni po okončanu tekuće javne nabavke za najpovoljnijeg izvođača sanacije komunalne opreme.

Suvo stablo breze koje predstavlja opasnost za građane i automobile, prijavili su građani iz Ulice Đure Đakovića, te je, po ovoj prijavi, izdat nalog za sječu. Stanovnici Rosulja upozorili su na i sasušeno grane drveća u dijelu drvoreda u Ulici kralja Petra II, koje može predstavljati opasnost za prolaznike. Prema objašnjenju iz nadležnog odjeljenja, dotrajlo drveće biće orezano i problem otklonjen po prestanku vegetacije.

Rasuto smeće po javnoj površini prijavljeno je u Lorkinoj, Vilsonovoj, Kosovke djevojke, Majke Jugovića i Ulici Miše Stupara. U svim slučajevima izdat je nalog „Čistoći“ da se otpad prikupi na adekvatan način.

Nepropisno parkiranje prijavljeno je na više lokacija, a kažnjeni su vozači koji su nepropisno parkriali u ulicama Vase Pelagića i Federika Garsije Lorke. Takođe, građani su u više navrata Komunalnoj policiji prijavili nepropisno plakatiranje, a plakati su uklonjeni u ulicama Majke Jugovića i Vilsonovoj.