Vijesti 15.06.2016.

Gradska kasa teža za 10,7 miliona KM od planirane

ČITANJE: 3 minute

Budžet grada za ovu godinu bi trebalo da bude uvećan na 138,9 miliona KM, što je za 10,7 miliona KM više u odnosu na planiranih 128,2 miliona KM.

Navedeno je to u Nacrtu rebalansa budžeta grada za 2016. godinu, koji će se naći pred odbornicima na sjednici Skupštine grada 23. juna.

Najveći dio uvećanja odnosi se na uvrštavanje sufucita iz 2015. godine od 5,02 miliona KM. Upravo od tih sredstava planirano je pokrivanje deficita iz ranijeg perioda od 2,8 miliona KM. Takođe, dio lanjskog suficita od 1,36 miliona KM trebalo bi da bude iskorišćen i za nabavku opreme Civilnoj zaštiti i vatrogascima, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže 472.011 KM te za subvencije poljoprivrednicima 324.000 KM.

Gradska kasa biće dodatno “ojačana” i novim kratkoročnim kreditom od tri miliona KM. U obrazloženju Odluke o kreditiranju je navedeno da se njime pokrije nedostatak novca u gradskoj kasi koji je nastao smanjenjem sveukupnih prihoda grada za pet mjeseci ove godine. Odbornici će takođe razmatrati ovaj kredit na sjednici 23. juna, ali prije nacrta rebalansa ovogodišnjeg budžeta.

Nacrtom rebalansa budžeta predviđeno je povećanje sredstava za Gradsku izbornu komisiju i to za 65.200 KM. Tim novcem bi trebalo da budu plaćene naknade članovima izborne komisije, biračkih odbora i drugih lica koja će učestvovati u pripremi predstojećih lokalnih izbora.

Odjeljenje za finansije bi trebalo da dobije dodatnih 360.000 KM za pokrivanje dugova, PDV, poreze, doprinose i povrate po osnovu rješenja.

Kada su u pitanju planirani prihodi grada od prodaje garaža, zemljišta i druge imovine, oni će biti umanjeni za 1,9 miliona KM. Tako je rebalansom budžeta predviđeno umanjenje prihoda od zakupa objekata grada – 130.000 KM i komunalne takse na firmu – 300.000 KM.

Planirano je uvećanje na stavci naknade za uređenje građevinskog zemljišta od pet miliona KM. Radi se o svojevrsnoj kompenzaciji grada i investitora koji grade i koji bi u najboljem slučaju o tom pitanju gradski kasu trebalo da dovedu na pozitivnu nulu. Navedenu sumu bi građevinarci trebalo da ulože u izgradnju vodovoda, kanalizacije te puteve. Za isti iznos im se umanjuju naknade koje bi oni na kraju trebalo da uplate gradu za građevinsku dozvolu i drugu dokumentaciju.

Odbornik SDS-a Đorđe Umićević smatra da u nacrtu rebalansa ima dosta nelogičnosti.

– S jedne strane, imamo suficit ili višak novca iz prošle godine kojim se polako zatvara deficit iz prethodnih godina. Opet, s druge strane, imate novi kredit. Nije mi jasna računica, ako već imate suficit zašto je potreban kredit – naveo je Umićević.

Odbornici drugih partija uglovnom nisu imali komentar na plan rebalansa, a najčešće su se pravdali time što nisu dobili skupštinski materijal ili ga nisu proučili.

Planirane promjene

+ 2,8 miliona KM pokriće deficita

+ 1,36 miliona KM kupovina opreme i postrojenja za civilnu zaštitu i vatrogasce

+ 472.011 KM izgradnja vodovoda i kanalizacije

+ 324.000 KM subvencije poljoprivrednicima

+ 65.200 KM Gradska izborna komisija naknade članova izborne komisije, biračkih odbora i ostalih učesnika u pripremi predstojećih lokalnih izbora

+ 360.000 KM Odjeljenje za finansije dugovi, za PDV, poreze, doprinose i povrate po osnovu rješenja

– 1,9 miliona KM prihoda od prodaje garaža, zemljišta i druge imovine

– 130.000 KM od zakupa objekata grada

– 300.000 KM komunalne takse na firmu

(Glas srpske)