Vijesti 24.09.2018.

GRADSKA UPRAVA Nacrti četiri Regulaciona plana na javnom uvidu

ČITANJE: 3 minute

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da su od danas pa do 24. oktobra ove godine na javnom uvidu sljedeći planski dokumenti:

NACRT REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG PODRUČJA GRADA BANJE LUKE

Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi:

između ulica: Aleja Svetog Save, Vuka Karadžića, Jovana Dučića, Grčke ulice, Nikole Tesle, Kninske ulice, Bulevara cara Dušana, Kralja Petra I Karađorđevića, Zdravka Čelara, Teodora Kolokotronisa, rijeke Crkvene, ulica Gorana Radulovića Bimbe i Vase Pelagića i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.92-98, prostorijama Gradske uprave i prostorijama mjesnih zajednica Centar 1, Centar 2 i Bulevar, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

NACRT REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELJA „ŠARGOVAC 1“

Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi:

između magistralnog puta Banja Luka – Prijedor, magistralnog puta Banja Luka – Gradiška, Drakulićke ulice, dijela ulice Martinovac i granice obuhvata Regulacionog plana „Šargovac 2“ (sa zapadne strane)
i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Geoput“ d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Nikole 13, prostorijama Gradske uprave i Mjesne zajednice Šargovac, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR IZMEĐU ULICA: BULEVAR CARA DUŠANA, OMLADINSKE, RADOJA DOMANOVIĆA, BRANKA MORAČE, PATRE, TEODORA KOLOKOTRONISA I LIJEVE OBALE VRBASA (RADNI NAZIV „JUG 7“)

Nacrtom Izmjene dijela plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi:

između ulica: Patre, Kralja Petra I Karađorđevića, Braće Mažar i majke Marije, vojvode Momčila, Solunske ulice, Milana Budimira, Duška Koščice, Kozarske ulice, Ljupka Račića, Slavka Rodića i Isaije Mitrovića
i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Industroprojekt“ a.d.  Prijedor, ul. Kralja Petra II Karađorđevića, prostorijama Gradske uprave i mjesnih zajednica Bulevar i Kočićev vijenac, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA „JELŠINGRAD“ RO Tvornica strojeva, uređaja i alata – novelisani plan

Nacrtom Izmjene dijela plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi:

uz kompleks proizvodnih objekata preduzeća „NOVI JELŠINGRAD“ – Fabrika alatnih mašina iz Banje Luke.
i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Plan“ d.o.o. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovića 26 a, Banja Luka, prostorijama Gradske uprave i Mjesne zajednice Lazarevo 1, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.

Nacrti svih planova objavljeni su i na ovoj internet stranici.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 24. oktobra 2018. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će biti izloženi ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banja Luka – Odjeljenju za prostorno uređenje.