Vijesti 06.12.2016.

Gradska uprava nema uređen podzemni katastar

ČITANJE: 2 minute

U Banjaluci nema detaljne i potpune karte sa ucrtanim vodovodnim, kanalizacionim, električnim i telekomunikacijskim instalacijama, pa graditelji nikad ne znaju šta se krije ispod asfalta.

Sve su češći kvarovi pri izvođenju građevinskih radova, pa su nadležni odlučili da preduzmu korake kako bi riješili ovaj problem. Za sad se još ne zna kada će taj posao početi, ni koliko će koštati.

Kod izgradnje objekata, investitori su obavezni da naprave katastar podzemnih instalacija, koje su izgradili, te da ga predaju Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne odnose, ali je pitanje koliko se ta obaveza poštuje.

U Gradskoj upravi priznaju da je nepostojanje katastra podzemnih vodova problem i tvrde da planiraju izradu mape, koja je, kako novode predratni gradski funkcioneri, bila planirana još devedesetih.

– Katastar podzemnih instalacija je od velike važnosti za Banjaluku. U ovom trenutku dio podataka postoji u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne odnose, ali oni ne obuhvataju sve instalacije koje se nalaze u gradu.

Za nas je jedan od budućih zadataka izrada sopstvene baze podataka, koja nam je potrebna pri realizaciji brojnih projekata – kaže Milenko Šajić, portparol Gradske uprave.

Nije mogao da precizira kada će početi sa izradom prve podzemne mape, ističući da je riječ o velikom projektu za koji će biti potrebno mnogo vremena.

Poseban problem predstavljaju podzemni kablovi i cijevi postavljeni prije nekoliko decenija, među kojima ima i onih koji ničemu ne služe.

Da je krajnje vrijeme da Banjaluka dobije mapu podzemih kablova i cijevi, saglasan je i Predrag Mitraković, nekadašnji načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i inženjer arhitekture.

Ističe da bi se tako spriječila sve češća oštećenja i kvarovi, koji nastaju uslijed prekopa i drugih građevinskih radova.

– Devedesetih godina, namjeravali smo da se svi vodovi objedine i mapiraju, odnosno da se napravi podzemni katastar, ali sve se završilo samo na ideji – kaže Mitraković.

Koliko je situacija sa podzemnim vodovima neuređena, svjedoče i česta oštećenja i kvarovi, pri izvođenju građevinskih radova.

Nedavno su, prilikom izgradnje kanalizacije u Ulici Slobodana Jovanovića u Novoj Varoši radnici prekopavali saobraćajnicu, gdje je trebalo da postave vodove, ali se ispostavilo da na toj dubini već postoje neke cijevi.

Da je mapa i te kako potrebna, pokazao je i primjer u centru, kada su, zbog bušenja asfalta i postavljanja toplovodne mreže, oštećene cijevi, te je potopljen podrum kuće, koja je pod zaštitom.

Još jedna kuća u Boriku nedavno je poplavljena, i to nakon što je zbog priključka nove zgrade na mrežu probušena glavna vodovodna cijev.

Kuda teče potok

Ispod naselja Čaire postoji podzemni potok, za koji niko ne zna pouzdano kuda teče, a dio naselja i prateća infrastruktura izgrađeni su iznad njega.

(blic.rs)