Vijesti 09.10.2018.

GRADSKA UPRAVA Prikupljeno više od 7,6 miliona KM poreza na nepokretnosti

ČITANJE: 2 minute

Više od 7,6 miliona miliona KM prikupljeno je u gradsku kasu na osnovu naplate poreza na nepokretnosti, u trenutku dok gradske vlasti preduzimaju brojne aktivnosti kako bi se dogodine dodatno povećao ovaj prihod i na taj način došle do novca za nove investicije.

Prema podacima Odjeljenja za finansije, od 2012. godine, kad je i stupio na snagu Zakon o porezu na nepokretnosti, gradski prihodi po ovom osnovu se utrostručili, ali se procjenjuje da je ovaj prihod moguće znatno uvećati i bez povećanja poreske stope, koja je nadležnost lokalne zajednice.

-Bez obzira na to, nećemo povećavati poresku stopu, pogotovo što smo još u decembru 2016. godine smanjili stopu u svim zonama, osim užih gradskih zona. Imamo namjeru da držimo nisku stopu poreza,  ali moramo iskontrolisati obuhvat i prijavljivanje objekata- rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.

Ove mjere su, po podacima Odjeljenja za finansije, već donijele vidan rezultata, pa je do kraja septembra ove godine po ovom osnovu prikupljeno 7,6 miliona KM, odnosno dva miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Ovogodišnji budžetski plan je da se po tom osnovu prikupi 8,1 miliona KM,  što je sedam odsto u odnosu na ukupne prihode budžeta grada.

Iako od naredne godine postoji zakonska mogućnost da gradovi preuzmu obračun, naplatu i kontrolu naplate nad porezom na nepokretnosti, Banja Luka neće formirati sopstvenu službu za naplatu poreza na nepokretnosti.

Načelnica Odjeljenja za finansije Božana Šljivar ističe da bi preuzimanje ove obaveze od Poreske uprave bilo previše kompleksno, zahtijevalo povećanje broja zaposlenih, značajne organizacione i informatičke pripreme, a time i veća sredstva u budžetu Grada.

-Već smo formirali poseban odsjek za praćenje svih vrsta prihoda i od naredne godine tražićemo načine da povećamo obuhvat objekata prije svega kroz ukrštanje baza podataka sa drugim komunalnim preduzećima, Republičkom upravom za imovinsko pravne poslove i drugim organizacijama, kako bi došli do vlasnika ili korisnika koji nisu prijavili nekretnine u Fiskalni registar nepokretnosti – rekla je Šljivar.

S ciljem povećanja poreskog obuhvata,Odjeljenje za finansije  je već počelo da obavještava Poresku upravu o izdatim upotrebnim dozvolama, a istovremeno investitore  opominje  na njihovu zakonsku obavezu.

-Koristićemo sve dostupne mogućnosti da što više objekata bude evidentirano, uključujući mogućnost fizičkog obilaska nekretnina na terenu – naglašava Šljivar.