Vijesti 28.09.2015.

Gradska uprava za četvrtak zakazala dvije javne rasprave

ČITANJE: 1 minuta
javna rasprava
Odjeljenje za prostorno uređenje organizovaće u četvrtak, 1. oktobra, dvije javne rasprave.

Prva je o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana “Obilićevo” (odnosi se na prostor između Ul. Cara Lazara i Brace Potkonjaka- na k.č. br. 402/5, 402/6, 402/9, 402/12, 402/13, 404/3, 405/2, 405/3, 406/1, 406/3, 406/4, 406/5 , 409/2, i 2109/2  k.o. BL 4 n.p.)  sa početkom u 13 časova.

Druga je o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama: Vuka Karadžića, Prvog krajiškog korpusa, Milana Radmana, Dr Mladena Stojanovića i Kralja Petra I Karađorđevića (odnosi se na prostor između Ul. Kralja Petra I Karađorđevića i Petra Kočića- na k.č. br.1666, 1667, 1668, 1669 i 1670 k.o. BL 7 n.p.) sa početkom u 14 časova.

Obje javne rasprave biće održane u Vijećnici Banskog dvora.

Nadležno Odjeljenje poziva stručnu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju  javnim raspravama.