Vijesti 11.12.2018.

GRADSKA UPRAVA: Zagađenje i do šest puta manje nakon prelaska na “Eko toplanu”

ČITANJE: 1 minuta

Vazduh u novembru ove godine, prema svim parametrima, bio je znatno boljeg kvaliteta u poređenju sa novembrom 2016. godine, kad se Banja Luka grijala na staru toplanu, pokretanu na mazut.

Pokazuju ovo komparativni podaci o kvalitetu vazduha u sezoni grijanja, koje je uradilo Odjeljenje za komunalne poslove, na osnovu rezultata mjerenja zagađenosti vazduha u Banjoj Luci.

Ovi podaci, koji su priloženi u analizi, egzaktno dokazuju da je prelazak na grijanje na bio masu u posmatranom periodu doveo do znatnog smanjenja zagađenja, što je posebno izraženo kad je u pitanju zabilježena emisija sumpor-dioksida.

Prema ovim podacima, koncentracije svih zagađivača prije dvije godine u grijnoj sezoni bile su veće od istih parametara u ovoj godini. Najveće smanjenje zagađenja zabilježeno je kod koncentracija sumpor-dioksida i lebdećih čestica gdje su vrijednosti u 2018. godini i po nekoliko puta niže, u odnosu na 2016. godinu, kad se grad grijao na staru toplanu.

Poređenja radi, srednja mjesečna vrijednost sumpor-dioksida u novembru 2016. godine, u vrijeme kad se grad grijao na mazut, iznosila je 29,68 mikrograma po kubnom metru, dok je u novembru ove godine, kad se grad grijao na bio masu, bila skoro šest puta manja, odnosno iznosila je 5,41 mikrograma po kubnom metru.

Slični podaci zabilježeni su i kod izmjerene emisije lebdećih čestica. Tokom proteklog mjeseca zabilježena je srednja vrijednost od 31,54 mikrograma po kubnom metru, dok je, poređenja radi, u novembru 2016. godine izmjereno dvostruko veće zagađenje (iznosilo 65,34 mikrograma).

– Ukoliko se objedine svi podaci, uključujući i koncentracije zagađivača i klimatske parametre, vidimo da je kvalitet vazduha u novembru ove godine znatno bolji nego u novembru 2016. godine – zaključeno je iz resornog odjeljenja.