Biznis 07.04.2021.

Gradska uprava zamjera sportskim klubovima izdavanje prostora dobijenih na korištenje

ČITANJE: 2 minute

Fudbalski klub “Borac”, Teniski klub “Mladost”, Bokserski klub “Slavija”, kao i Udruženje građana povratnika u Banjaluku bez osnova su izdavali prostore koje im je grad dao na korištenje, čime je gradu pričinjena šteta veća od 100.000 KM godišnje.

Konkretno, gradski prostori koje je izdavao FK „Borac“ Banjaluka nalaze se na gradskom stadionu i koriste ih Frizerski salon, “Juventa”, kafe-bar “Stadion”, kladionica “Vulkano” i kafe-bar “Kantina”. Početna cijena zakupa tih prostora trenutno iznosi 19,50 KM po kvadratu, piše capital.ba.

„Uzimajući u obzir kvadraturu navedenih poslovnih prostora, cijena zakupnine koju bi Grad dobio davanjem u zakup, a koja se dobije tako što se površina poslovnih prostora pomnoži sa početnom cijenom za predviđenu zonu, u tom konkretnom slučaju bi iznosila 4.999 KM na mjesečnom, odnosno 59.992 KM na godišnjem nivou“, pojasnili su za Capital u Gradskoj upravi Banjaluka, te napomenuli da ne raspolažu podacima po kojim mjesečnim iznosima je FK „Borac“ davao u zakup prostore pomenutim zakupcima.

Prema njihovim riječima, TK “Mladost” Banjaluka davao je poslovne prostore u vlasništvu grada restoranu “Lanako” po mjesečnoj zakupnini od 1.600 KM i kafe-baru “Wimbledon” u iznosu od 200 KM,.

U ovom slučaju zakupnina koju bi Grad dobijao iznosi 5.687 KM na mjesečnom, ili 68.253 KM na godišnjem nivou.

„Pomenuta sportska udruženja, kao i Udruženje građana povratnika u Banjaluku, iako su dobili na korišćenje gradske poslovne prostore, iste su davali trećim licima u podzakup bez bilo kakve saglasnosti Grada, i na taj način ostvarivali ekonomsku korist“, naglašavaju u Upravi.

Istakli su da se kontrolišu i revidiraju ugovori o zakupu, provjerava koji subjekti obavljaju privrednu aktivnost u poslovnim prostorima (podzakup je razlog za raskid ugovora), vrši kontrola površine poslovnih prostora, usklađivanje zakupnine sa eventualno utvrđenom većom površinom i slično.

„Takođe, planirano je oglašavanje slobodnih poslovnih prostora u komercijalni zakup“, rekli su u Upravi.

Govoreći o zakupu pod posebnim uslovima, u GU Banjaluka su pojasnili da se poslovne prostorije u vlasništvu grada u zakup pod posebnim uslovima mogu dati organima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Republika Srpska ili Grad, humanitarnim organizacijama, organizacijama iz oblasti kulture, sporta, zdravstvene i socijalne zaštite i u drugim slučajevima kada za to postoji interes Grada.

„Ukupna cijena zakupnine u ovim uslovima se dobija tako što se početna cijena zakupnine bez poreza na dodatnu vrijednost pomnoži sa površinom poslovnog prostora, nakon čega se dobijeni iznos umanjuje za popust od 90 odsto“, pojasnili su u Upravi.

Grad Banja Luka je po osnovu izdavanja u zakup poslovnih prostora u 2020. godini fakturisao je ukupno 667.962 KM po osnovu komercijalnog zakupa i 195.261 KM, dok je u 2019. godini fakturisano 800 878 KM po osnovu komercijalnog, te 213.063 KM po osnovu zakupa pod posebnim uslovima.

O Zakupu pod posebnim uslovima Capital je pisao u tekstu “Obrću milione, a Grad im „poklanja“ kancelarije”

(SB)