Politika 10.02.2021.

Gradsko vijeće Mostara danas bira gradonačelnika

ČITANJE: 2 minute

U Mostaru je počeo nastavak sjednice Gradskog vijeća na kojoj bi se trebao izabrati gradonačelnik grada na Neretvi.

Slaven Bevanda, vijećnik, kazao je da su dobili upozorenje od OHR te ukoliko bi nastavili javno birati i glasati došli bi u situaciju da izbori budu poništeni.

Vijećnik Damir Šunjić osvrnuo se na ono što se dešavalo između sjednica, dodavši da nije ništa urađeno na konsultacijama, nego da se vrši priotisak na vijećnike Irmu Baraliju, Velibora Milivojevića i  Boške Čavar.

“Razumijem vaše frustracije, nemate većinu, vaš kandidat nema najveći borj glasova za gradonačelnika. Smatram da smo dovoljno mudri i racionalni da odluke donosimo ovdje, a ne da na konsultacije idemo u Sarajevo ili negdje drugo. Pozivam Gradsko Vijeće da se jasno odredi i  jedinstveno stane u zaštitu vijećnika”, kaže Šunjić.

Salem Marić, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća, rekao da je iznenađen ovakvim početkom sjednici i da je ovo bilo pripremljeno.

“Molio bih da idemo dalje bez vraćanja na neke stvari”, kazao je Marić.

Ivan Zelenika, predsjedavajući Gradskog vijeća, rekao je da treba ostati na tragu onoga što je Marić predložio, te da se izjasne o prijedlogu Šunjića da se izjasne i podrže osudu pritisaka na vijećnike.

Arman Zalihić, vijećnik, kazao je da je nastavak na petoj tački i da treba nastaviti sjednicu i ovo izjašnjavanje nema veze s tačkom dnevnog reda, te da to ovaj zaključak bude dopuna dnevnog reda.

Dogovoreno je da se nakon okončanja izbora gradonačelnika Mostara vijećnici izjasniti o tome da osuđuju pritiske na pojedine vijećnike.

Zelenika je rekao da nastavak počinju dopisom Visokog predstavnika, te da su pismo svi vijećnici dobili na mail, te  naglasio suštinu  pisma da se poduzmu koraci da se usaglasi izbor sa odredbama Statuta.

Zalihić je kazao da je OHR tumač Statuta zato što ga je on napisao.

“Incko je napisao da javno glasanje nije u skladu sa Stautom, zato što je glasanje tajno. Mi bi danas trebali donijeti zaključak da se glasanje sa prošle sjednice stavi van snage, jer prošli put nismo imali  Komisiju za imenovanje”, rekao je Zalihić.

Prijedlog vijećnika BH Bloka da se izbor za gradonačelnika sa prošle sjednice poništava i da se kreće u novi izbor gradonačelnika.

(E.M)