Vijesti 14.04.2016.

Grahovac: Registar pedofila doprinio bi zaštiti djece!

ČITANJE: 2 minute
pedofilija
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac ukazala je u parlamentu Srpske da u Republici Srpskoj još nije uspostavljen registar pedofila, te da bi realizacija te mjere doprinijela boljoj zaštiti djece u ovoj oblasti.

“Cilj je da lica koja su već osuđena po ovom osnovu budu pod nadzorom, da se eliminiše svaka mogućnost da po bilo kojem osnovu mogu raditi sa djecom”, rekla je Grahovčeva u Narodnoj skupštini Srpske, koja je razmotrila Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2015. godinu.

Prema ovom izvještaju, zaustavljen je rast broja žalbi prema centrima za socijalni rad, a povećan broj preporuka i predmeta po službenoj dužnosti.

Grahovčeva je rekla da je posljednjih godina primjetna sve veća vidljivost djece i njihovih potreba, a u pojedinim oblastima učinjeni su značajni pomaci u zaštiti prava interesa djeteta, ne samo u normativnom dijelu, već i u sve većoj osjetljivosti svih subjekata zaštite.

Ona je navela da, nažalost, postojeći zakoni još u praksi nemaju svoju punu funkciju, jer zakonom utvrđene obaveze još nisu realizovane.

“Nije uspostavljena lista ustanova za uključivanje maloljetnika u rad bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove lokalne zajednice, nije uspostavljen vaspitni centar i vaspitna ustanova, nije omogućeno pravo na organizovanje ove djece što dovodi u pitanje ostvarivanje njihovih prava”, rekla je Grahovčeva.

Ona je navela da novi zakon o socijalnoj zaštiti doprinosi unapređenju zaštite djece po različitim osnovama, jer je pored većeg obima prava proširio krug lica djece korisnika prava iz socijalne zaštite.

“Međutim, i u ovoj oblasti ostvarivanje prava djece je dovedeno u pitanje, jer za ostvarivanje prava na dnevno zbrinjavanje djece sa smetnjama u razvoju, u svim lokalnim zajednicama nisu uspostavljeni potrebni centri”, rekla je Grahovčeva.

Ona je navela da značajan doprinos u unapređenju zaštite djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja predstavlja potpisivanje protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i uvođenje programa prevencije različitih oblika nasilja u obrazovni sistem.

“Prijave po kojima je institucija postupala u izvještajnom periodu odnose se na sva područja dječijeg odrastanja. Ipak, u najvećem broju prijava ukazuje se na ugroženost djece u postupcima prekida bračne ili vanbračne zajednice, na neadekvatnu zaštitu različitih oblika nasilja, te na različita pitanja ostvarivanja prava djece u obrazovnom sistemu”, istakla je Grahovčeva.

(Agencije)