Vijesti 06.02.2017.

Hiperbarična komora – sastavni dio terapije autistične djece

ČITANJE: 2 minute

Terapija kiseonikom pod pritiskom u hiperbaričnoj komori pomaže liječenju djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima iz autističnog spektra. Terapija se sprovodi u višemjesnoj hiperbaričnoj komori koja je malim pacijentima iz BiH jedino dostupna u Banjaluci i to u Zavodu za fizikanu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.

Snežana Kutlešić Stević, specijalista pulmologije i baromedicine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ kaže da u višemjesenim hiperbaričnim komorama djeca u pratnji odraslih ulaze u komoru gdje se udiše 100 odstotni kiseonik pod pritiskom.

– Djeca 60 minuta udišu taj kiseonik i imaju samo pritisak u ušima. Gutanjem se izjednačava taj pritisak. Prostor u komori je prilagođen djeci, tako da u toku terapije imaju crtane filmove i muziku koja je prilagođena njima – objašnjava Kutlešić Stević.

Preporuku za sprovođenje terapije u hiperbaričnoj komori daje neuropsihijatar ili neuropedijatar u zavisnosti od dobi pacijenta i težine bolesti, dodaje naša sagovornica. Roditeljima poručuje da je rana intervencija od velikog značaja, te da mališani između četvrte i šeste godine koji boluju od autizma postižu najbolje rezultate.

– Hipebarična oksigeno terapija nije nešto što liječi autizam. Ovo je samo jedan od terapijskih modaliteta i najbolji dokaz djelovanja tog kiseonika se vidi u vježbama sa logopedom, psihologom. Najbolji rezultati se postižu za 30 seansi – kaže doktorka Kutlešić Stević.

Ona dodaje da imaju dnevnu bolnicu za djecu sa autizmom, ali da nema stacionarnog centra i to je veliki problem za djecu iz drugih gradova.

– Oni moraju da leže u nekom drugom prostoru i djeca dok su kod nas preporučlljivo je da idu tri puta sedmično kod logopeda. Imamo većinu djece sa usporenim razvojem govora – kaže Kutlešić Stević.

Ona navodi da se metodom hiperbarične oksigenacije liječe i oboljenja poput akutne anemije i termalnih opekotina.

– Naši pacijenti su, između ostalog, i ronioci. Ta medicina je realitvno novija i hiperbarične komore imate u svim centrima koji se nalaze bliže mora. Takođe koristi se i kod pacijenata koji imaju probleme sa cirkulacijom – objašnjava naša sagovornica.

U cijelom regionu, terapija djece sa pervazivnim razvojim poremećajima moguća je jedino u Beogradu i u Banjaluci, navodi ona. Kaže da nestrpljivo čeka da u narednom periodu pokažu rezultate, kako bi u Evropi, ali i na svjetskom nivou pokazali opravdanost ove terapije.

(Srpskacafe)