Biznis 18.04.2016.

Hypo banke Banja Luka: Počinje konverzija kredita

ČITANJE: 3 minute
hypo
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. danas počinju sa procesom konverzije kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima (CHF), koje planiraju završiti do 01. jula 2016. godine.

Do današnjeg dana na nivou BiH 3.070 klijenata odnosno, 60 odsto od ukupnog broja klijenata se odazvalo pozivu banaka, te su podnijeli zvaničan zahtjev za korištenje novog rješenja. Na nivou Republike Srpske odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka zahtjev je podnijelo 1.950 klijenata, odnosno 75 odsto od ukupnog broja klijenata banke.

Na nivou FBiH odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. zahtjev je podnijelo 1.120 klijenata što je 45 odsto od ukupnog broja klijenata banke.  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. svjesne su problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u CHF suočavaju te su zajedno sa novim vlasnicima pripremile odgovorno, fer i nadasve dobrovoljno rješenje za sve svoje klijente, fizička lica, korisnike kredita sa valutnom klauzulom u CHF.

Podsjećamo na rješenje koje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obaveza za 30% uz konverziju u domaću valutu po trenutnom kursu, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99%, pri čemu će Banka snositi sve naknade prenosa, osiguranje po novom kreditu, u pravilu, ostaje isto, a moguće je i dalje produženje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Predloženo rješenje ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obaveza za 50%, a koja će se osigurati za 25% klijenata sa najnižim mjesečnim primanjima.

Banke su ranije kako putem ličnih dopisa tako i putem javnih oglasa objavljenih u dnevnim listovima u BiH pozvale sve zainteresovane klijente, fizička lica, korisnike kredita sa valutnom klauzulom u CHF da podnesu zahtjev za realizaciju ponuđenog rješenja te dostave dokumentaciju o primanjima: izvod iz banke i 3 zadnje ovjerene platne liste ili ček od penzije/mirovine; za nezaposlene klijente – uvjerenje iz Zavoda za zapošljavanje.

Klijenti će i dalje imati mogućnost da podnesu zahtjev s tim da banke već od danas počinju sa pripremom dokumentacije za potpisivanje ugovora sa klijentima koji su već podnijeli zahtjev i ostalu potrebnu dokumentaciju. Iz Uprava banaka napominju da je dosadašnje iskazano veliko interesovanje klijenata snažna potvrda da je ponuđeno rješenje kvalitetno i klijentima prihvatljivo.

„Pružamo svojim klijentima više nego fer rješenje, koje će ih finansijski rasteretiti, a koje ujedno predstavlja i rješenje koje neće ugroziti domaći bankarski sistem ili domaću ekonomiju. Očekujemo da će do 01. jula, do kada je planiran završetak konverzije kredita, ogromna većina naših klijenata iskoristiti ovo rješenje.“

Iz Uprava banaka dodatno ističu da pravo na smanjenje duga imaju i klijenti banaka čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koje su pokrenule banke. Klijenti će, takođe, imati mogućnost smanjenja dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita. Banke neće niti mogu uticati na odluku klijenata da prihvate ponuđeno rješenje i neku od njegovih olakšica.

Ponuđeno rješenje i olakšice su stvar dobrovoljnog izbora klijenata.

(Nezavisne novine)