Vijesti 26.12.2016.

I do 6 hiljada zahtjeva za legalizaciju ove godine!

ČITANJE: 3 minute

Od početka ove godine podneseno je više od 4.600 zahtjeva za legalizaciju objekata na području Banjaluke!

Jedan od razloga za povećanje zahtjeva jeste i činjenica da se vlasnicima bespravno izgrađenih objekata pruža posljednja mogućnost da legalizuju svoje objekte po veoma povoljnim cijenama.

– U posljednje vrijeme dnevno stigne i više od 150 novih zahtjeva, a taj broj će se sigurno i povećavati kako se rok bude bližio kraju. Očekujemo između 5.500 i 6.000 zahtjeva samo ove godine – rekao je Vuk Višekruna, šef Odsjeka za legalizaciju Banjaluke.

Takođe, navodi za “Novosti” Višekruna, u odjeljenju je trenutno aktivno oko 8.000 predmeta koji se odnose na legalizaciju.

– Ukupno je od 2008. godine podneseno preko 15.500 zahteva za legalizaciju. A do danas je izdato preko 3.900 građevinskih dozvola. Samo od početka ove godine okončano je preko 1.300 postupaka i izdato 750 građevinskih dozvola, dok je prošle godine izdato 570 građevinskih dozvola – pojašnjava Višekruna.

Prema riječima v. d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Slobodana Stanarevića važno je da građani predaju zahtjev makar on bio i nepotpun.

stanarevic_slobodan

Problem nije nepotpuna dokumentacija… Slobodan Stanarević

– Na taj način će pokrenuti proces legalizacije i za njih će važiti pravila koja su trenutno na snazi, a to znači povoljnije cijene za naknadnu građevinsku dozvolu. Kasnije mogu obezbijediti ostalu dokumentaciju, koja im u ovom trenutku možda nedostaje.

Iznosi koji se sada plaćaju za legalizaciju su veoma povoljni. Tako za objekte ukupne površine do 100 metara kvadratnih naknada za legalizaciju iznosi 100 KM, a do 200 kvadrata – 500 KM.

Inače, legalizacija predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekata izgrađene bez građevinske dozvole ili na kojima je prilikom građenja odstupljeno od te dozvole i glavnog projekta. Moguće je legalizovati samo objekte koji su izgrađeni ili čija izgradnja je započela do 24. maja 2013. godine.

Uz zahtjev za legalizaciju potrebno je priložiti: kopiju katastarskog plana sa identifikacijom starog i novog premjera, dokaz o vlasništvu (izvod iz javne evidencije o nepokretnostima), geodetski snimak objekta, građevinsku dozvolu, ako je ista bila izdata i gradsku administrativnu taksu. Nadležni organ će, nakon zaprimljenog zahtjeva, izvršiti uviđaj na licu mjesta i obavijestiti podnosioca zahtjeva u kojem obimu je legalizacija moguća i koji dokumenti treba da se dostave naknadno kao dopuna zahtjeva. Za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400m2, koji su u potpunosti završeni, naknadna građevinska i upotrebna dozvola izdaju se jednim rješenjem.

banja-luka-panorama

Sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem zahtjeva za legalizaciju, mogu se dobiti u Centru za dozvole Odjeljenja za prostorno uređenje (kancelarija broj 19 u prizemlju zgrade Gradske uprave).

Inače, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove produžila je radno vrijeme prijemne kancelarije Područne jedinice Banjaluka zbog povećanog broja zahtjeva stranaka za izdavanje izvoda iz evidencije o nepokretnostima.
Kancelarija, koja se nalazi u Ulici Veljka Mlađenovića, biće otvorena radnim danom od 7.30 do 19 časova, a subotom od 8 do 13 časova, saopšteno je iz ove uprave.

Produženo radno vrijeme biće na snazi do 30. decembra kako bi građani u roku pribavili dokumentaciju neohodnu za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na teritoriji grada Banjaluke.

(banjaluka.net)