Vijesti 10.03.2016.

I Kakanj postaje univerzitetski grad, osniva se Bosanski kraljevski univerzitet

ČITANJE: 2 minute
b_160310112
Gradska biblioteka Kakanj i Bosanski kraljevski univerzitet Kakanj u osnivanju, potpisali su Sporazum o saradnji.

Upravni odbor Gradske biblioteke dao je saglasnost na ovaj sporazum, kojeg su potpisali direktor Biblioteke Senad N. Čišija, i vršilac dužnosti rektora Bosanskog kraljevskog univerziteta Kakanj u osnivanju, prof. dr. Mirsad Kulović.

Suština sporazuma je u obostranom pružanju usluga, koje pod jednakim uslovima omogućavaju budućim studentima Kraljevskog bosanskog univerziteta Kakanj i članovima Gradske biblioteke Kakanj, korištenje knjižnog fonda sa kojim raspolaže i jedna i druga ustanova.

Univerzitet radi na formiranju knjižnog fonda i na policama biblioteke trenutno imaju oko hilljadu bibliotečkih jedinica. Sa druge strane Gradska biblioteka ima preko 50 hiljada, pa se pretpostavlja da će studentiima od velike koristi biti upravo Gradska biblioteka.

– Kompletan bibliotečki fond stavljamo na raspolaganje budućim studentima i profesorima. To će se odvijati u skladu sa postojećim zakonskim propisima i internim pravilima. Znači studenti Bosanskog kraljevskog univerziteta će naše usluge koristiti pod istim uvjetima, kako to koriste i studenti Sarajevskog ili Zeničko univerziteta. Ovo je prilika za otvaranje i drugih oblika saradnje između Biblioteke i Univerziteta. Mi na ovaj način obogaćujemo i vlastiti Fond jer ćemo naše korisnike moći uputiti na univerzitetske bibliotečke jedinice- kazao je Senad N. Čišija.

Vršilac dužnosti rektora Bosanskog kraljevskog univerziteta Kakanj,u osnivanju prof. Dr Mirsad Kulović, ističe da je Univerzitet počeo sa formiranjem vlastitih bibliotečkih jedinica, ali i da je ovaj sparzum potreban kako bi proširili fond dostupne literature. Očekuje da će za mjesec do dva Univerzitet dobiti sve neophodne dozvole za rad.

– Bosanski kraljevski univerzitet u osnivanju, već više od godinu dana vodi aktivnosti na osnivanju. Jedan od uslova da bi počeli sa radom je postojanje biblioteke. Mi smo formirali biblioteku u prostorijama Univerziteta, počeli je opremati bibliotečkim jedinicama, a danas smo potpisali ovaj sporazum kako bi proširili fond literature koja će biti na raspolaganju studentima ovdje, ali i građanima Kaknja u našoj univerzitetskoj biblioteci. Nadam se da ćemo za mjesec ili dva dobiti neophodne dozvole tako da planiramo početi sa školskom godinom u oktobru i to na četiri fakulteta. To su: ekonomski, ekološki, saobraćajni i fakultet informacionih tehnologija- kazao je rektor ovog univerziteta u osnivanju.

Bosanski kraljevski univerzitet Kakanj, smješten je u zgradi bivšeg Motela Sretno, kasnije Hotela Premium.

(Klix)