Vijesti 30.03.2018.

IAKO JE NEZAKONITO Radnik u RZS RS primljen na neodređeno prije isteka žalbenog roka

ČITANJE: 4 minute

Najuspješniji kandidat na konkursu za posao u Republičkom zavodu za statistiku RS (RZS RS) već je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme prije isteka roka za žalbe ostalih kandidata, iako je to nezakonito.

Tvrdi to jedan od kandidata na istom konkursu koji je i putem aplikacije za anonimne prijave zatražio inspekcijski nadzor ovog konkursa i da se ispita kako je neko mogao zasnovati radni odnos na neodređeno, a nije prošao rok za žalbe.

I iz Agencije za državnu upravu RS  su potvrdili da kandidati  ne mogu biti zapošljavani na neodređeno dok ne prođe rok za žalbe.

“U rješenju koje mi je dostavljeno stoji da osoba koja je imenovana na radno mjesto na koje sam i ja kao kandidat konkurisao  zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme dana 1. marta 2018. godine, te da se protiv ovog rješenja može izjaviti žalba u roku od 15 dana od prijema istog, što je u mom slučaju 15 dana s obzirom da je rješenje primljeno 5. marta, što je u potpunosti nezakonito da neko zasniva radni odnos na neodređeno prije nego istekne rok za žalbe”,  tvrdi ovaj kandidat čije ime je poznato redakciji “Nezavisnih”.

Nema zapošljavanja dok ne prođe žalbeni rok

Aleksandar Radeta, direktor Agencije za državnu upravu RS,  rekao je da po konkursu koji je objavljen na zvaničnoj stranici Agencije za radna mjesta u Republičkom zavodu za statistiku RS kandidati ne mogu biti zapošljavani na neodređeno dok ne prođe rok za žalbe.

“Agencija dostavlja instituciji,  u ovom slučaju Zavodu za statistiku, prijedlog najuspješnijih kandidata, nakon čega institucija odlučuje da primi najuspješnije kandidate ili da ne primi nikog. Radni odnos prije isteka roka za žalbe svih kandidata neko od najuspješnijih kandidata može zasnovati samo putem ugovora o djelu ili na određeno. Na neodređeno se ugovor ne može zasnovati prije nego prođe rok za žalbe”, pojasnio je Radeta.

Naglasio je da, kada prođe rok za žalbe i kada rješenje postane pravosnažno, a pravosnažno je, kako tvrdi, onda kada Odbor za žalbe potvrdi odluku komisije, tek tada najuspješniji kandidati mogu zasnovati radni odnos na neodređeno.

Kandidat koji se žali je i “Nezavisnim” proslijedio anonimnu prijavu koju je uputio Inspektoratu RS, te je dobio odgovor da je prijava proslijeđena Upravnoj inspekciji, koja se nalazi u sastavu Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS, koji je, kako su rekli, nadležan za kontrolu zapošljavanja u organima uprave.

Ministarstvo zaprimilo prijavu putem aplikacije APK

U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS istakli su da je Ministarstvo zaprimilo prijavu putem aplikacije APK-prijava sumnje na korupciju i druge nepravilnosti u radu resornog ministarstva.

“Podnosilac prijave je putem aplikacije obaviješten da se u pogledu korupcije može obratiti organu za koji smatra da je vršio korupciju, a to je u ovom slučaju Republički zavod za statistiku, kao i istražnim organima”, kažu u Ministarstvu.

U Republičkom zavodu za statistiku RS tvrde, međutim, da u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu pravila  i procedure zapošljavanja i zasnivanja radnog odnosa u republičkim organima uprave postupak postavljenja  se mora  završiti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga Agencije za državnu upravu.

“Nakon što Agencija dostavi prijedlog najuspješnijih kandidata, organ uprave dostavlja rješenje Agenciji, nakon čega Agencija priprema obavještenja i rješenja dostavlja kandidatima”, naglašavaju u Zavodu.

Prema njihovim riječima, rokovi za žalbu u ovom slučaju nisu do 20. marta i ne mogu se precizno navesti, jer, kako kažu, za svakog učesnika u intervjuu traju 15 dana od dana prijema obavještenja i rješenja.

“Nevezano za donesena rješenja žalbeni rokovi teku, a u slučaju žalbi Odbor državne uprave za žalbe vodi postupak u kome rješenja može da potvrdi, poništi ili izmijeni”, naglasili su u Zavodu.

Na društevnim mrežama se pojavila imena

Podsjećamo, kao što su “Nezavisne” već pisale, na društvenim mrežama su se prije objavljivanja rezultata konkursa pojavila imena troje najbolje plasiranih za radna mjesta: viši stručni saradnik za statistiku potrošačkih cijena, viši stručni saradnik za implementaciju standarda i metodologiju anketnih statističkih aktivnosti i viši stručni saradnik za praćenje kvaliteta statističkih istraživanja, koja su nakon toga objavljena i na zvaničnoj stranici Agencije za državnu upravu RS.

Naime, jedan od kandidata na konkursu je na svom Facebook profilu 14. februara objavio imena kandidata za koja je, prema njegovim tvrdnjama, rečeno da će biti najbolje plasirani u konačnim rezultatima konkursa za upražnjena mjesta, što se pokazalo i tačnim.

Iako su u Republičkom zavodu za statistiku RS ranije kazali da su kandidati odmah nakon intervjua mogli znati ko će biti najbolje plasiran, Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, potvrdio je da to nije zakonito i da se rezultati moraju objaviti onako kako je to zakonom propisano.

(Nezavisne)