Biznis 27.09.2021.

IDDEEA KASNI ZBOG ŽALBI: Neizvjesna isporuka novih pasoša, vozačkih dozvola i ličnih karata

ČITANJE: 3 minute

Postupak isporuke pasoša mora biti okončan do marta, a vozačkih dozvola i ličnih karata do jula sljedeće godine inače bi se moglo desiti da građani BiH ne budu u mogućnosti da zamijene stara ili izvade nova dokumenta, istaknuto je u Prijedlogu programa rada Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Ono što koči nabavku obrazaca pomenutih dokumenata jesu česta poništavanja tendera zbog žalbi, što dovodi i do značajnog kašnjenja u realizaciji plana nabavke, piše Capital.

„Kancelarija za razmatranje žalbi BiH ima mogućnost poništenja tenderske dokumentacije u zavisnosti od osnovanosti žalbenih navoda što znatno produžava dužinu trajanja cjelokupnog postupka nabavke“, navedeno je u Prijedlogu.

Kako dodaju na ove odluke Kancelarije Agencija ne može uticati, ali može biti izložena povećanom vremenskom riziku u realizaciji nabavki zbog veoma kratkih vremenskih rokova i znatnog kašnjenja u odnosu na planove.

Podsjetimo, kako je Capital ranije pisao, nabavka obrazaca pasoških knjižica je nedavno poništena jer je Kancelarija za razmatranje žalbi utvrdila da je IDDEEA pogodovala firmi „Milbauer“ iz Banjaluke.

Kancelarija je ranije utvrdila da je IDDEEA grubo prekršila Zakon o javnim nabavkama time što je u tenderu navela da će štamparske boje, koje će biti korištene za izradu obrazaca pasoških knjižica, biti posebno proizvedene za BiH. Time je, dodaju, Agencija unaprijed definisala i tim čak i potvrdila da zna porijeklo i tehnologiju proizvodnje pasoša.

Utvrdili su i da se “Milbaueru” pogodovalo time što u tenderu nisu navedeni tačni rokovi isporuke robe, odnosno softvera koji je tražen u dokumentaciji.

Ono što je zabrinjavajuće je da je IDDEEA kompletnu 2017. godinu provela upravo u nabavci pasoša, te građani BiH nisu bili u mogućnosti da zamijene stare ili dobiju nove putne isprave.

Osim zabrinutosti za proces nabavke obrazaca ličnih dokumenata IDDEEA u svom Prijedlogu programa rada za 2022. godinu navodi da po okončanju prve faze izgradnje zgrade za smještaj sjedišta i organizacionih jedinica Agencije, planira provesti postupak javne nabavke za izvođenje druge faze radova.

Ukupna finansijska sredstva koja su im na raspolaganju za ovu namjenu u 2022. godini su 11,9 miliona maraka, a radi se, kako navode o prenesenim sredstvima.

Naglašavaju da će Agencija blagovremenim preduzimanjem svih aktivnosti iz svojih nadležnosti, pokušati da spriječi moguće rizike u izgradnji zgrade za smještaj sjedišta IDDEEA-e.

Problem zgrada, stručnjaci…

Podsjetimo, kako je Capital takođe ranije pisao izgradnja zgrade IDDEEA-e počela je početkom ove godine, nakon decenije kašnjenja, a ugovor za prvu fazu izgradnje administrativno-proizvodnog objekta Agencije sklopljen je sa zvorničkom firmom „Enikon gradnja“.

U Prijedlogu programa rada navedeno je i da se IDDEEA suočava sa rizikom od veoma česte fluktuacije kadrova IT struke, a skoro sve zakonske nadležnosti Agencije oslanjaju se na aktivnosti koje obavljaju ovi kadrovi.

„Glavni problem, odnosno nedostatak u Agenciji, koji je značajno vidljiv već nekoliko godina i koji predstavlja veliki rizik za funkcionisanje kompletnog informaciono-komunikacionog sistema Agencije je nedostatak stručnog i osposobljenog IT kadra“, ističu u Prijedlogu, te dodaju da Agencije trentuto raspolaže sa značajno manje ovakvog kadra nego što je bilo potrebno u prethodnom periodu.

(SB)

Oznake: IDDEEA