Vijesti 06.12.2018.

IG: Mjerenje kvaliteta vazduha za 5. decembar, i dalje u prvoj kategoriji

ČITANJE: 1 minuta

Na osnovu rezultata mjerenja na lokacijama: Paprikovac, Borik i Centar, kvalitet vazduha u Banjoj Luci juče, 5. decembra, bio je u prvoj kategoriji. Navodi se ovo u izvještaju Instituta za građevinarstvo „IG“, koje obavlja mjerenja za grad Banju Luku.

Kako su pojasnili, podaci dobijeni mjerenjem imisionih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u Banjoj Luci porede se sa graničnim i tolerantnim vrijednostima definisanim Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).

Odredbama definisanim u članu 21. Zakona o zaštiti vazduha (Sl. Glasnik RS, br. 124/11)  utvrđene se sljedeće kategorije kvaliteta vazduha:

-prva kategorija – čist ili neznatno zagađen vazduh gdje nisu prekoračene granične vrijednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju,

-druga kategorija – umjereno zagađen vazduh gdje su prekoračene granične vrijednosti nivoa za jednu ili više zagađujućih materija, ali nisu prekoračene tolerantne vrijednosti ni jedne zagađujuće materije.