Politika 27.12.2018.

IMA SE MOŽE SE Političke partije na kampanju potrošile skoro 20 miliona KM

ČITANJE: 4 minute

 Političke partije i nezavisni kandidati u Bosni i Hercegovini u periodu od podnošenja prijava za izbore, koji je bio u maju, do zaključenja izbornih rezultata u novembru, prihodovale su 15,7 miliona KM, a potrošile 19,8 miliona KM, od čega većinu na “propagandne aktivnosti”, odnosno kampanju koja je vođena.

Zvanično, sudeći prema postizbornim finansijskim izvještajima, najviše prihoda imala je SDA i to 3.361.932 KM, koja je ujedno i najviše potrošila u propagandne svrhe – 1.688.822 KM. Odmah iza SDA po visini prihoda je SNSD, koji je preko članarina, priloga fizičkih lica i iz budžeta prihodovao 1.473.686 KM, a na kampanju je potrošio, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), 880.664 KM. Iza SNSD-a, na listi stranaka koje su najviše prihodovale je i SDP, koji je u periodu maj – novembar 2018. godine dobio 1.459.075 KM, a na kampanju potrošio malo više od 820.000 KM.

Očekivano, kao i prethodnih godina, političke partije najviše novca prihodovale su iz budžeta, a pored SDA, SNSD-a i SDP-a, među strankama kojima je na računu bilo više od milion KM su i SBB BiH, HDZ BiH i SDS, a većina ovih stranaka poslovala je u “minusu”, odnosno, po postizbornim izvještajima koji obuhvataju period od maja do kraja novembra, imali su više rashoda nego prihoda. Jedna od tih stranaka je i SBB BiH Fahrudina Radončića, koja je imala 1.182.225 KM prihoda, a ukupni rashodi iznosili su 1.962.027 KM, od čega je samo na kampanju potrošeno 1.242.652 KM.

“Podnošenje postizbornih izvještaja definisano je Izbornim zakonom BiH i izvještajni period odnosi se na period od prijave za izbore političkih stranaka i nezavisnih kandidata do perioda zaključenja izbornih rezultata. Pored tih izvještaja, političke partije dužne su do 31. marta dostaviti godišnje finansijske izvještaje, a svi oni (izvještaji) podliježu reviziji”, rekla je za “Nezavisne” Maksida Pirić, portparol Centralne izborne komisije BiH.

Stručnjaci u BiH slažu se u jednom, a to je da finansijski izvještaji koji su dostavljeni CIK BiH ne odražavaju stvarno stanje, odnosno da je tokom kampanje potrošeno daleko više novca nego što je prikazano.

“To je jedna siva zona i sigurno je da izvještaji koji su dostavljeni nisu definitivni i konačni i da je daleko više novca potrošeno od onoga što je prikazano. Političke partije imaju svoje mehanizme izvlačenja novca, bilo preko budžeta, javnih preduzeća, ustanova… U kampanji je puno je novca u kešu kojem nema traga, odnosno ne ide preko računa i taj novac se nigdje ne evidentira”, rekla je Tanja Topić, politički analitičar iz Banjaluke, dodajući da je najmanje još polovina od zvanično prikazanog u izvještaju potrošeno tokom kampanje.

Kada je u pitanju finansiranje političkih partija u BiH, primjedbe na cjelokupan sistem imalo je i Ekspertsko tijelo Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali vlasti u BiH izmjenama zakona uvažile su tek neke od njegovih preporuka.

SDP

 • Članarina – 145.207 KM
 • Prilozi fizička lica – 128.599 KM
 • Prilozi pravna lica – 69.950
 • Prihodi od imovine – 73.322 KM
 • Prihodi od poklona – 500 KM
 • Prihodi iz budžeta – 938.729 KM
 • Ostali prihodi – 102.767 KM
 • Ukupno – 1.459.075
 • Troškovi propagande – 820.470 KM

SDS

 • Članarina – 160.640 KM
 • Prilozi fizičkih lica – 133.614 KM
 • Prilozi pravnih lica – 18.920 KM
 • Prihodi od imovine – 5.802 KM
 • Prihodi iz budžeta – 818.451
 • Ostali prihodi – 5.175 KM
 • Troškovi propagande – 761.947 KM

HDZ

 • Članarina – 50.253 KM
 • Prilozi fizičkih lica – 24.070 KM
 • Prilozi pravnih lica – 6.000 KM
 • Prihodi od imovine – 82 KM
 • Prihodi od poklona – 504 KM
 • Prihodi iz budžeta – 1.071.107 KM
 • Ostali prihodi – 6.105 KM
 • Ukupno – 1.158.122 KM
 • Troškovi propagande – 539.301 KM

SDA

 • Članarina – 33.782 KM
 • Prilozi fizičkih lica – 1.221.916 KM
 • Prilozi pravnih lica – 49.250 KM
 • Prihod od imovine – 25.636 KM
 • Prihodi od poklona – 3.665 KM
 • Prihodi iz budžeta – 2.019.876 KM
 • Ostali prihodi – 7.804 KM
 • Ukupno – 3.361.932 KM
 • Troškovi propagande – 1.688.822 KM

SBB BiH

 • Članarina – 28.706 KM
 • Prilozi fizičkih lica – 189.489 KM
 • Prilozi pravnih lica – 15.512 KM
 • Prihodi od poklona – 7.013 KM
 • Prihodi iz budžeta – 941.504 KM
 • Ukupno – 1.182.225 KM
 • Troškovi propagande – 1.242.652 KM

SNSD

 • Članarina – 332.166 KM
 • Prilozi fizičkih lica – 5.800 KM
 • Prihodi iz budžeta – 1.128.792 KM
 • Ostali prihodi – 6.927 KM
 • Ukupno – 1.473.686 KM
 • Troškovi propagande – 880.664 KM

(Nezavisne)